Kirjoittajalle

Mitä Alusta! julkaisee?

Alustan! tekstit ja aineistot perustuvat – tavalla tai toisella – tutkimukseen tai tieteellisen työn tuottamaan asiantuntemukseen: todistusaineistoon, dokumentoituihin ja perusteltuihin, selkeisiin argumentteihin tai tieteellisen keskustelun tuntemukseen. Alustalla! ei ensisijaisesti käydä keskustelua yliopiston sisäisistä asioista.

Alustalle voi tarjota ainakin seuraavan tyyppisiä juttuja:

  1. Alustus on tiivis, selkeästi kirjoitettu ja kirkkaasti argumentoitu teksti, joka nostaa esiin uutta tietoa, perusteluja tai asiantuntijanäkemyksiä kiinnostavasta aiheesta. Hyvä juttu ei yritä vastata moneen ongelmaan. Suosituspituus on 2–5 liuskaa (5 000–15 000 merkkiä välilyönteineen).
  2. Nosto on lyhyt, terävä kommentti, joka viittaa kiinnostavaan materiaaliin (puheenvuoroon, tilastoon, sitaattiin, tutkimukseen) toisaalla. Se nostaa esiin hyvän tai kiinnostavan argumentin, tai oikaisee virheellisen julkisuudessa esitetyn tulkinnan.
  3. Kirjasta esittelee lyhyesti ajankohtaisen tieteellisen teoksen. Lukija esittää kirjan kirjoittajalle muutaman kysymyksen, joihin hän vastaa. Ehdota toimitukselle mielenkiintoista teosta tai kirjoita oma juttusi. Keskusteluja voidaan julkaista myös videoina. Suosituspituus on 2–5 liuskaa (esim. johdanto n. 5 000 + Q&A n. 10 000 merkkiä välilyönteineen).
  4. Voit ehdottaa myös haastattelua, kun tapaat kiinnostavia ihmisiä. Muoto on vapaa, ja haastattelu voi olla podcast Alustan Soundcloudissa, litteroitu versio tai molemmat. Näistä kannattaa kysyä osoitteesta tiina.heikkila@uta.fi.

Miten teet jutun?

Kun epäilet saaneesi juttuidean, voit saman tien kirjoittaa alustuksen ja lähettää sen sähköpostilla Alustan! toimitukseen tai toimittajalle osoitteeseen tiina.heikkila@uta.fi. Myös juttuideoita voi ehdottaa. Muotoile silloin selkeä, muutaman virkkeen mittainen kuvaus ideastasi. Tekniset ohjeet käsikirjoituksen muokkaamisesta ja lähettämisestä löytyvät alta kohdasta Tekstien muotoilut.

Odotamme ytimekästä ja selkeää tekstiä, jonka sisällöstä ja argumenteista kirjoittajat vastaavat itse. Toimitus käy kuitenkin läpi kaiken materiaalin ennen julkaisemista ja varaamme oikeuden niiden kevyeen toimittamiseen ja kommentointiin ennen julkaisua. Päätös aineiston julkaisemisesta tapahtuu nopeasti. Julkaisemme tasaiseen tahtiin, ja jotain mediakeskustelua kommentoivia ajankohtaispuheenvuoroja voidaan julkaista nopeammin. Jutuissamme on oletuksena kommentointimahdollisuus.

Tekstien muotoilut:

Lähetä käsikirjoitukset Word- tai Open Document -muodossa.

Lihavoi keskeisten ihmisten nimet ja kursivoi teosten nimet.

Merkitse mahdolliset viittaukset tekstiin kaarisuluilla. Esimerkiksi: ”Filosofi John Deweyn (2012) tavoin voidaan sanoa, että uudistettava on.” Tai: ”On sanottu, että uudistettava on (Dewey 2012).” Liitä muut viitteet tekstin loppuun.

Voit liittää tekstiisi aineistoja, kuten linkkejä, kuvia, videoita tai suositeltavaa kirjallisuutta käyttämällä artikkelisivun oikeassa reunassa olevia lisätieto- ja multimedialaatikoita mielesi mukaan.

Väliotsikoita kannattaa käyttää. Niillä voi tiivistää argumentteja, selkeyttää tekstiä ja saada lukijan huomion kiinnittymään olennaiseen.

Liitä ohjeet lisukkeista ja linkeistä niin, että toimittaja ymmärtää kuinka ne julkaistaan. Tarkista, että liittämäsi linkit toimivat.

Pidä itse huolta kieliasusta ja luettavuudesta. Toimittaja ei ole kielenhuoltaja.

Tekstit lähetetään Alustan! toimittajan sähköpostiin (tiina.heikkila@uta.fi) selkeästi otsikoituna: [ALUSTA] otsikko.

Liitä jutun yhteyteen tietosi (oppiarvo ja/tai asema ja/tai työnantajan nimi) ja liitteenä kuva kirjoittajasta.