A
Teppo Eskelinen

Utopioiden ajankuva: voiko poliittisen mielikuvituksen pelastaa?

Kun instituutiot saadaan näyttämään annetuilta ja mahdottomilta muuttaa, myös toisenlaisten instituutioiden kuvittelu käy työlääksi. Konkreettinen esimerkki tästä on useiden pitkän linjan filosofian opettajien havainto, jonka mukaan nykyisin on hyvin vaikea saada lukiolaisia kuvittelemaan vaihtoehtoyhteiskuntia tai ihanneyhteiskuntia. Vielä vuosikymmen sitten harjoitus tuotti hyvinkin paljon lennokkaita ja kekseliäitä tuloksia.

Alustus! Yhteiskunnalliset utopiat ovat olleet viimeaikaisessa politiikan teoriassa ja populaarissa keskustelussa sivuroolissa. Ne on ehditty välillä julistaa jo kuolleiksikin. Viimeistään 1990-luvulla niin sanottu popperilainen utopiakritiikki muodostui valtavirtaiseksi ajatustavaksi. Popperilainen utopiakritiikki viittaa filosofi Karl Popperin vuonna 1957 ilmestyneeseen teokseen The poverty of historicism. Popper kritisoi […]

N
Tiina Heikkilä

Hyvinvointivaltion ja sen vaihtoehtojen historiallisia juuria voi ymmärtää, kun tutustuu Hegeliin

A
Risto Heiskala

Alustus! Hyvinvointivaltio ja yhteiskunnalliset tarpeet – eilen, tänään, huomenna

Otan vapauden käsitellä niin yleisen tason asioita, että niillä on arjen hallinnollisen työn tuoksinassa yleensä taipumusta hautautua välittömien realiteettien alle. Tarkastelen tasa-arvon ideaa ja sen suhdetta hyvinvointivaltion ideaan, ensin historiallisesti, sitten kansallisessa mittakaavassa ja lopuksi globaalisti. Historia Platon totesi Valtiossa, […]