P
Tiina Heikkilä

Podcast: Mitä teknologian jatkuva yleistyminen tarkoittaa työnteon autonomialle? 

Teknologian käyttäminen kapitalistisissa talousjärjestelmissä on Vidalin mukaan usein johtanut teknologian käyttötapoihin, jotka alentavat työntekijöiden autonomiaa, työprosessia kokonaisuuden tajua ja kaventavat taitoja. Teknologia ei ole syy työtahdin kiristymiselle, vaan sen avulla voi parantaa työprosesseja ja kasvattaa tuottavuutta. Sen käyttäminen ei automaattisesti […]

A
Tuomo Särkikoski

Karkaako kone?

Itseohjaavien autojen, valtamerialusten tai lentokoneiden päästäminen valloilleen ei voi enää perustua pelkän teknisen suorituskyvyn varaan.

Ensimmäiset käytännössä hyödylliset teollisuusrobotit otettiin käyttöön autotehtaissa 1960-luvun alussa. Palveluroboteista alettiin yleisemmin puhua siinä vaiheessa, joskus 1970-luvulla, kun ohjelmoitavan tietokoneen ohjaamia laitteita, työkaluja tai työkoneita eli niin sanottuja manipulaattoreita alettiin käyttää myös tehtaiden tuotantolinjojen ulkopuolella. Keskeinen erottelu tehdas- ja kenttärobotiikan […]

A
Tiina Heikkilä

Datan kerääminen uhkaa vapautta, ellemme ole valppaita

Datan hallinnan keskittyminen luo olosuhteet ennennäkemättömien valtakeskittymien syntymiselle. Silti lainsäätäjät eivät ole heränneet datan keräämisen ongelmiin, sanoo mediatutkija Nick Couldry. – EU:n tietosuoja-asetus GDPR sanoo ääneen, että datan kerääminen ei ole luonnollista, ja keräämistä on syytä kontrolloida. Laki on vasta yhteiskunnan […]

A
Esko Harni

Koneet jotka on suunniteltu muuttamaan ihminen – tutkimusala joka lupaa mullistaa ihmiselämän

”Captology on tutkimuksen ala, joka pyrkii kartoittamaan kuinka tietotekniikan ja psykologisen tiedon avulla voidaan vaikuttaa ihmisten tunteisiin, käyttäytymiseen ja ajatteluun. Sen ytimessä on suostuttelun käsite.” Alustus! Mikä yhdistää lasten hyvinvoinnin, maailmanrauhan saavuttamisen 30 vuoden kuluttua, psykologisen tiedon, sosiaalisen median ja […]

A
Siina Raskulla

Oikeuskone, osa 2: tekoäly ja moraali

kuva: Siina Raskulla Creative Commons. ”Somessa jaetut rangaistukset muistuttavat modernia oikeusvaltiota edeltäneiden yhteisöjen tapaa jakaa oikeutta, jonka tavoitteena ei niinkään ole totuuden löytäminen vaan moraalikäsitysten ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, toisinaan koston ja pelottelun keinoin. Someoikeus on arkaaista oikeutta, eräänlaista modernia arkaismia: […]