E
Eija Paavilainen (Translation by Heli Luosujärvi)

Can child maltreatment be prevented with parents’ self-evaluation?

We must be able to talk about child maltreatment and the worries, progressions and risks possibly leading to it, without scaring the parents. They need honest and realistic information and its application in their everyday lives. Child maltreatment is surprisingly […]

A
Eija Paavilainen

Voiko lasten kaltoinkohtelua ehkäistä vanhempien itsearvioinnilla?

Kaltoinkohtelusta sekä siihen mahdollisesti johtavista huolista, kehityskuluista ja riskistä tulee voida puhua, pelottelematta vanhempia. Vanhemmat tarvitsevat totuudenmukaista ja realistista tietoa ja sen soveltamista heidän omaan arkeensa. 

Lasten kaltoinkohtelu on yllättävän yleistä. Arjen paineet ja tuen puute johtavat tilanteisiin, jotka voivat johtaa kaltoinkohteluun erilaisissa perheissä. Vanhemmilla oikeus tuoda huolet esille ja saada niihin apua. Kaltoinkohtelua voi estää selvittämällä sen riskit ajoissa. Kasaantuvat vaikeudet saattavat viedä vanhemmilta voiman […]

A
Iina Järvinen

Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi

Jokaisella lapsella on oikeus kehittää itseään harrastamalla. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuotena on entistä painavampi syy olla heittämättä vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta unholaan avustusjärjestöille annettujen joululahjojen kääreiden mukana.

Suomalaisten lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja syvenee. Etenkin alkuvuosi on monille perheille niukkaa aikaa. Perheiden näkökulmasta köyhyyteen johtavat muun muassa työttömyys, pätkätyöt, yksinhuoltajuus tai sairastuminen. Sosiaalipolitiikan kannalta kyse on puolestaan perusturvan riittämättömyydestä, jota aktiivisesti ylläpidetään sosiaaliturvaetuuksia leikkaamalla sekä jättämällä tekemättä indeksikorotuksia […]

A
Antti Malinen ja Kirsi-Maria Hytönen

Lastensuojelun institutionaalinen muisti ja sen katkokset

Osaltaan syitä lasten kuuntelemattomuuteen voidaan hakea kulttuurisista, kasvatusideaaleihin liittyvistä tekijöistä. Suomessa pyrittiin pitkään kasvattamaan siveellisiä ja isänmaallisia ihmisiä, jotka eivät kyseenalaista auktoriteetteja.

Alustus! Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki tarkastuksen Muhoksella sijaitsevaan koulukoti Pohjolakotiin huhtikuussa 2018. Yllätyksenä tehty tarkastus kesti kaksi päivää ja siinä kuultiin ensisijaisesti laitoksen nuoria. Havaittujen epäkohtien lisäksi myös tapa jolla tarkastus tehtiin, nousi uutiseksi. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riikka Jackson totesi Pohjolakodin tarkastukseen liittyvässä uutisoinnissa kärjistäen, […]