K
Susanna Lankinen

Kirjasta: Ihmisarvo

Lääketieteessä on muodikasta tällä hetkellä keskustella tekoälystä, mutta tarpeellisinta olisi keskustella vanhusten hoidosta ja tulevien sukupolvien oikeuksista, sanoo ihmisarvosta kirjan kirjoittanut filosofi ja lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis. Launista haastatteli lääketieteen kandidaatti Susanna Lankinen. Ihmisarvo on julkisessa keskustelussa yleensä jotain […]

A
Clas-Håkan Nygård, Kirsi Lumme-Sandt, Anna Siukola.

Tarjolla fiksu, sitoutunut ja osaava seniorityöntekijä

Tämän päivän 55-vuotiaan elämää leimaakin dilemma: pääsenkö koskaan eläkkeelle ja toisaalta, jos saan nyt potkut, palkkaako minua enää kukaan.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 55-64-vuotiaiden työllisyysaste on ollut nousussa. Tämä on tietysti hyvä uutinen työurien pidentämisen kannalta. Se kertoo myös siitä, että ikääntyneet työntekijät ovat yhä kelpaavaa työvoimaa, joka haluaa olla töissä. Todellisuus ei ole tässäkään asiassa yksioikoinen ja kaikkien […]

N
Tiina Heikkilä

Kotihoito kaipaa uusia ideoita

N
Tiina Heikkilä

Ihmisarvoisessa vanhuudessa ei ole vaivaistalon pelkoa

N
Tiina Heikkilä

Harva psykologi tekee päätyötään ikääntyneiden parissa, vaikka väestö vanhenee

N
Tiina Heikkilä

Hoivaköyhyys on eriarvoisuudesta johtuva yhteiskunnallinen ongelma

A
Jari Pirhonen

Kollektiivinen heitteillejättö vanhustenhoidon ratkaisuna?

Ennen tutkijaksi siirtymistä työskentelin hoitajana vanhojen ihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Eräässä yksityissektorin palvelutalossa oli tapana, että yhdeksän dementiaa sairastavan asukkaan ryhmäkodissa oli aamuisin ja iltaisin yksi hoitaja, yöllä yhdellä hoitajalla oli vastuullaan useampi ryhmäkoti. Erään julkisen palveluntuottajan talossa iltavuoroissa on […]

A
Vilhelmiina Lehto

Hoivaa uhkaa markkinoistuminen: Hoitajia tarvitaan turvaamaan arvokasta vanhenemista

Tarve hyville hoitajille ei tule ainakaan vähenemään vanhoista vanhimpien määrän lisääntyessä, joten taloudellisia panostuksia ikääntyneiden hoivaan tarvitaan.

Vilkas keskustelu hoivakotien epäkohdista sai alkunsa, kun Valviran uutisoitiin keskeyttäneen Esperi Care:n omistaman hoivakodin toiminta asukkaiden turvallisuuteen vedoten (Yle 26.1.2019).  Tämän jälkeen julkisuudessa on käyty laajempaa keskustelua hoivakotien ongelmista ja ehdotettu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Vanhojen ihmisten hoiva ei ole yksiselitteinen asia. […]

A
Pauliina Havakka

Mitä tarkoittaa riittävä ja oikeudenmukainen eläketurva?

Kun puhutaan sosiaaliturvasta, puhutaan yleensä riittävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Käsitteitä ei kuitenkaan yleensä määritellä. Mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

Kun puhutaan sosiaaliturvasta, puhutaan yleensä riittävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Käsitteitä ei kuitenkaan yleensä määritellä. Mitä ne oikeastaan tarkoittavat? Riittävyys on määritelty esimerkiksi seuraavasti: ”tarpeita täyttävää”, ”tyydyttävää” ja ”hyväksyttävää”. Oikeudenmukaisuuden käsitettä taas kuvaavat seuraavat määritelmät: ”yleistä oikeuskäsitystä, oikeudentuntoa vastaavaa”, ”oikeamielistä” ja ”oikeellista”. […]

A
Eeva Harju, Mira Palonen ja Johanna Surakka

Iäkäs, eronnut sinkku-leski etsii ystävää sairaalan odotusaulaan

”Yhä 2010-luvulla monessa tutkimuksessa on ydinperheoletus, ellei tutkimuksen kohteena ole niin sanotut erilaiset perheet (ks. esim. Jacobsen ym. 2011). Tutkijan ennakko-oletusten sijaan tutkittavat itse voisivat määritellä perheen ja parisuhteen. Tutkimuksen lisäksi monet institutionaaliset rakenteet, kuten terveydenhuollon organisaatiot ja kirkko näkevät […]

LATAA LISÄÄ