A
Tiina Heikkilä

Korona ja konfliktit kodeissa

Keskustelemassa lasten kaltoinkohtelua tutkinut Tampereen yliopiston hoitotieteen professori Eija Paavilainen ja perheväkivaltaa tutkinut Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Marita Husso.

Millaisia kyteneitä konflikteja eristys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Koronarajoitukset sulkivat perheet koteihin, ja toisilla oli rankempaa kuin toisilla. Millaisia kyteneitä konflikteja eritys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Miten ongelmia voi ehkäistä syksyllä? Mitkä […]

N
Elli Aaltonen

Kirja-arvostelu: Raskas perintö. Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa

A
Jonas Sjöblom, Antti Wallin & Sanna Rikala

Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkia

Voiko sosiaalisesti kestävää kaupunkia rakentaa hallinnosta, ja mikä on kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan merkitys kestävässä kaupungissa?

Kaupungit yrittävät kiivaasti houkutella puoleensa korkean tuottavuuden yrityksiä ja niiden työntekijöitä vetoamalla esimerkiksi puhtaaseen ja mielekkääseen elinympäristöön. Riskinä on, että kaupunkien pyrkiessä näyttämään kestäviltä kansainvälisten sijoittajien edessä, kaupungissa jo elävät asukkaat ja ruohonjuuritason toimijat saattavat jäädä markkinavoimien jalkoihin. Useat tutkijat […]

E
Eija Paavilainen (Translation by Heli Luosujärvi)

Can child maltreatment be prevented with parents’ self-evaluation?

We must be able to talk about child maltreatment and the worries, progressions and risks possibly leading to it, without scaring the parents. They need honest and realistic information and its application in their everyday lives. Child maltreatment is surprisingly […]

E
Tiina Heikkilä (translation by Salli Hakola)

On the book The Top Earners

Politically, they represent a clearly American economic thinking where everyone is a master of their own destiny in a state that is bureaucratic and passivating. If they were to decide, Finland would be made into America where both taxes and […]

A
 Mia Tammelin & Arja Haapakorpi

Kestävä työelämä: ilkeät ongelmat vaativat järjestelmien uudistumista

Kestävyyden tulisi olla eri yhteiskunnallisten järjestelmien kantava periaate.

Työelämä ei ole tasa-arvoista. Epätasa-arvo osuu haavoittuvassa asemassa olevien arkeen, kuten ruokalähettien työhön (HS 29.1.2020). Ohjaaja Ken Loach on vienyt lähettityön dystopian tasolle elokuvassaan ”Kiitos tilauksestanne”. Ruokalähettien arjessa tiivistyy työn tekemisen ehtojen moninainen kovuus ja kestämättömyys, joka haurastuttaa työelämässä pärjäämistä. […]

A
Tiina Vaittinen & Eveliina Asikainen

Aikuisvaippojen globaali poliittinen talous ja hoivan kestävä tulevaisuus

Sekä globaalisti että paikallisesti vaippojen ympärille syntyy päivittäin valtava määrä taloudellista toimintaa: voittoja ja hyötyjä eräille, epätasa-arvoa ja ympäristöongelmia toisille. Aikuisille suunnatut vaipat synnyttävät näin ollen omanlaisensa globaalin poliittisen talouden – eli talouden ja politiikan erottamattoman kietouman, jolla on aina sekä paikallisia että globaaleja ulottuvuuksia ja vaikutuksia.

Aikuisiän inkontinenssi, eli virtsan- ja/tai ulosteenpidätyskyvyn puute, on stigmaa aiheuttava terveysongelma. Vallitsevassa poliittisessa järjestelmässä subjektin kuuluu olla autonominen ja itsenäinen toimija, jonka mieli hallitsee elämää suvereenisti, kehon toimiessa taka-alalla kaikkivoivan rationaalisuuden vankkureina. Tällaisessa järjestelmässä aikuisiän virtsan- ja/tai ulosteenkarkailu ymmärretään epänormaaliksi […]

A
Tiina Heikkilä

Kirjasta: Huipputuloiset

Poliittisesti he edustavat selvästi amerikkalaistyyppistä talousajattelua, jossa jokainen on oman onnensa seppä ja valtio byrokraattinen ja passivoiva. Jos he päättäisivät, Suomesta tehtäisiin Amerikka, jossa verot olisivat matalampia ja sosiaalitukia leikattaisiin.

Mitä rikkaat ajattelevat itsestään ja yhteiskunnasta? Mitä ajattelee Suomesta ja veroista vanhan omistajasuvun perillinen? Mitä suuren yrityksen omistaja ajattelee työttömyydestä? Miten suuren yrityksen toimitusjohtaja kehittäisi yhteiskuntaa? Professori Anu Kantolan ja yliopistotutkija Hanna Kuuselan kirja Huipputuloiset (Vastapaino, 2019) kuvaa 2000-luvun suomalaista […]

A
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo (käännös Tiia Tikka)

Hyvää joulua, sinulla on tuberkuloosi!

Joulu – kuusijuhla, hanukka, vuoden loppu – juhlan aika on myös loma-aikaa ympäri maailman. Kun pohjoismaissa juhlistetaan perhepiirissä valoa pimeyden jälkeen lyhyen loman aikana, on eteläisessä Afrikassakin aika tavata perhettä ja nauttia tauosta, auringosta ja lämmöstä. Joulun aikaan eteläisen Afrikan […]

E
Tiina Heikkilä (translation by Veli-Pekka Ketola)

Difficulty to touch can isolate from others

Positive touch memories carry social and emotional capital. Those with a positive relationship to touching are affectively privileged, observes postdoctoral research fellow Marjo Kolehmainen. Touching between Finns is scant and often unnatural. The reason for this is searched in the […]

LATAA LISÄÄ