Nosto! Encyclopedia of Afroeuropean Studies on vuorovaikutteinen ja avoin verkkolehti, jossa voi perehtyä afrikkalaisen diasporan menneisyyteen ja nykypäivään Euroopassa käyttäjäystävällisesti maanosan karttaa klikkailemalla.

Leónin yliopiston kustantaman internet-hakuteoksen kirjoittajina toimii eri alojen asiantuntijoita, jotka käsittelevät Euroopassa asuvia afrikkalaistaustaisia tutkijoita, kirjailijoita, kansalaisaktivisteja ja taiteilijoita. Verkkosivuston taustalla vaikuttavan Afroeurope@s, Culturas e Identidades Negras en Europa -projektin rahoittajana on Espanjan tiede- ja teknologiaministeriö.

KOMMENTOI

Kommentit (2)

371743 519587This really is often a fantastic weblog, could you be interested in working on an interview about just how you developed it? If so e-mail myself! 316337

564448 634441I adore reading and I conceive this site got some genuinely utilitarian stuff on it! . 629214

KOMMENTOI JULKAISUA