Tilastokeskus on julkaissut verkkosivuillaan palvelun, jonka avulla voi tutustua erilaisiin väestölaskenta-aineistoon perustuviin tilastotietoihin. Palvelun nimi on Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus.

Sovellus koostuu noin 60 väestölaskenta-aineiston muuttujasta, joita ja joiden välisiä suhteita palvelussa voi tarkastella.

Interaktiivinen palvelu tarjoaa useita erilaisia visualisointitapoja tilastollisen aineiston tarkasteluun. Tilastokeskuksen sivujen mukaan ”[a]ineistoa voi tarkastella esimerkiksi karttoina, hajontakuvioina, pylväskuvioina, aikasarjoina tai taulukoina”. Animoidun aikasarjatarkastelun mahdollistaa aineisto, joka ulottuu aina vuoteen 1987 saakka.

Esimerkkejä palvelun tarjoamista tiedoista ovat esimerkiksi työllisyysasteet, ikäjakaumat ja taloudelliset huoltosuhteet.

Lisätietoja ja parasta potkua kartta-animaatiosovelluksen käyttöön saa sovelluksen käyttäjän oppaasta.

KOMMENTOI

Kommentit (2)

709784 222281Its difficult to get knowledgeable people within this subject, nevertheless, you appear to be guess what happens you are dealing with! Thanks 735378

214934 879614not everyone would require a nose job but my girlfriend really needs some rhinoplasty coz her nose is kind of crooked- 617702

KOMMENTOI JULKAISUA