A
Elina Tolonen

Miksi salaliittoteoriat ovat suosittuja?

Salaliittoteoriat puhuttelevat länsimaissa miljoonia ihmisiä. Niiden suosio kertoo vaikeudesta elää ympäristössä, jossa kenelläkään toimijalla ei ole enää hallussaan absoluuttisia totuuksia.

Vuotta 2020 on kuvattu salaliittoteorioiden luvatuksi vuodeksi, joka huipentui loppiaisena 2021 salaliittoteoria QAnonin kannattajien rynnäköidessä Yhdysvaltain kongressiin. Myös COVID19-salaliittoihin uskovat ovat mellakoineet mielenosoituksissa ja kyseenalaistaneet viranomaisten suosituksia. Tapahtumat osoittavat, että salaliittoteoriat ovat miljoonia ihmisiä puhuttelevaa valtavirtaa ja ne voivat kanavoitua […]

N
Tiina Heikkilä

Sami Pirkola on Alustan uusi päätoimittaja

A
Johanna Ranta

Turvallinen kohtaamispaikka luo luottamusta matalan kynnyksen huumetyössä

Kuvittele, että olet menossa tapaamaan sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijää hänen vastaanotolleen. Miten tapaaminen alkaisi? Ainakin uutta työntekijää tavatessa voisi olettaa, että työntekijä avaisi vastaanottotilansa oven, kutsuisi sinua nimellä tai vuoronumerolla, tervehtisitte toisianne ja astuisitte sisään työntekijän huoneeseen. Jos tuolit olisi […]

A
Tuuli Turja

”Odota rakas, olen vielä työminä”

Elämme elämäämme monien roolien kautta. Roolit eivät viittaa vain asemiimme eri konteksteissa vaan myös minänä olemisen kompleksisuteen. Eri rooleissa ilmaisemme itseämme eri tavoin ja täytämme erilaisia perustarpeitamme. Roolit ja monitahoinen minuus ovat erityisesti sosiaalipsykologisen kirjallisuuden heiniä. Mitä sanoo tutkimus koti- ja työroolien sekoittumisesta etätyössä nimenomaan minäkäsityksen näkökulmasta?

Roolit ja minämme monimutkaisuus Käsitteillä sosiaalinen minäkäsitys, peilikuvaminä ja objektiivinen minä sosiaalipsykologia erottautuu käyttäytymistieteistä ja kliinisestä psykologiasta. Itse koin aikanaan sosiaalipsykologiassa olevan aivan erityistä imua, koska sen teoreettisissa viitekehyksissä korostuvat tavallisen elämän ja minuuden moninaisuus, tilannekohtaisuus ja vuorovaikutuksellisuus. Sosiaalipsykologiassa sanottiin […]

A
Mira Kalalahti

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

Riskilukujen raportoinnissa tulisi pyrkiä erottamaan metodologisesti käytettävät riskilaskelmat, niistä tehdyt tulkinnat sekä riskeistä tiedottaminen. Tämä edellyttää tutkimusryhmien yhteistä arviota siitä, onko esimerkiksi raportoinnissa välttämätöntä käyttää riskikäsitteitä.

 Vuotta 2020 seuraa lukematon kirjo erilaisia koulutuspoliittisia selvityksiä, raportteja ja webinaareja. Pandemiatilanteen vaikutukset koulutukseen tulisi selvittää ja parhaat toimintatavat ratkaista. Samaan aikaan rakennetaan koulutuspoliittisesti uutta tahtotilaa erityisesti uudistuksilla jotka tähtäävät oppivelvollisuusiän nostamiseen. Koulupudokkuus pitäisi estää ja koulutustasoa nostaa. Olen kiinnostuneena […]

A
Keskustelemassa Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala ja Tampereen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Eriikka Oinonen.
Tiina Heikkilä

Mitä koronapandemia tekee nuorille?

Keskustelemassa Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala ja Tampereen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Eriikka Oinonen.

Millainen sukupolvikokemus korona on? Mitä tarkoittaa opintonsa aloittaneen nuoren ihmisen elämälle, kun odotetut kokemukset jäävät välin? Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen oli tilastollinen fakta jo ennen koronaa. Onko korona lisännyt nuorten ahdistusta maailmasta? Mitä tekee yhteisöllisyydelle ja yhteisöjen kehittymiselle, kun koulun ja […]

A
Tiina Heikkilä

Koronaväsymys haastaa kaikki, mutta enemmistö pärjää hyvin

Asiat ovat korona-aikaan hyvin, jos on ihmissuhteita, joita hoitaa. Etävastaanotot ja etäsosiaalisuus ovat kehittyneet, mutta ne suosivat valmiiksi pystyviä ja hyvinvoivia. Mielenterveyspalveluiden perään pitää katsoa nyt, jotta 1990-luvun laman virheitä ei toisteta. Keskustelemassa sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola ja koronapandemian vaikutuksia terapia- ja neuvontatyöhön tutkinut Marjo Kolehmainen.

Alusta julkaisee koko keskustelun litteroituna uuden saavutettavuuslain vaatimusten täyttämiseksi. Katso muut Seurannassa-jaksot sarjan kotisivulta. TIINA HEIKKILÄ: Tervetuloa taas Seurannassa-sarjan pariin. Minä olen Tiina Heikkilä, olen Alusta-verkkojulkaisun toimittaja. Seurannassa on Alusta-verkkojulkaisun ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisprojekti, jossa haastatellaan tai minä haastattelen asiantuntijoita […]

A
Tiina Heikkilä

Korona ja konfliktit kodeissa

Keskustelemassa lasten kaltoinkohtelua tutkinut Tampereen yliopiston hoitotieteen professori Eija Paavilainen ja perheväkivaltaa tutkinut Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Marita Husso.

Millaisia kyteneitä konflikteja eristys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Koronarajoitukset sulkivat perheet koteihin, ja toisilla oli rankempaa kuin toisilla. Millaisia kyteneitä konflikteja eritys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Miten ongelmia voi ehkäistä syksyllä? Mitkä […]

A
Ylilauta.
Eliisa Vainikka

Ylilaudan verkkokeskusteluista heijastuu prekarisaation tunnemaisema

 Keväällä 2020 julkaistiin Yle Areenassa Sami Kieksin ohjaama dokumenttisarja Logged in, jossa seurattiin viiden syrjään jääneen nuoren miehen elämää. Dokumenttisarjassa esiintyvien nuorten aikuisten arki kuluu pääosin tietokoneella pelatessa ja yksin kotiinsa sulkeutuneena. Syrjäytyminen onkin nähty yhtenä keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan huolena […]

N
Tiina Heikkilä

Seurannassa: Korona kulkutautien jatkumossa 

N
Tiina Heikkilä

Oikeusvaltio ja terveysturvallisuus koronapandemiassa – joko-tai vai sekä-että?

LATAA LISÄÄ