A
Mikko A. Niemelä

Ilmiöoppiminen: koulutyön eheyttämisen uusin aalto

On erikoista, että ilmiöoppiminen on julkisessa keskustelussa nähty erääksi viimeisimmän opetussuunnitelman merkittävimmistä uudistuksista. Koulutyön eheyttäminen on ilmiöoppimista laajempi tavoite. Eheyttämisen kirkkaampi ymmärrys voi edistää sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Opiskelijoiden monipuolinen arviointi, opintojen valinnaisuuden lisääminen, teknologian hyödyntäminen niin luokkahuoneissa kuin niiden ulkopuolella sekä opetuksen eheyttäminen ovat perusopetuksen vuodesta 2016 toimeenpannun opetussuunnitelman uusia tavoitteita koulutyölle (Opetushallitus, 2014). Kukin näistä tavoitteista asettaa omanlaiset haasteensa koulutyön uudistamisessa. Pohdin tässä artikkelissa koulutyön eheyttämisen […]

N
Tiina Heikkilä

Äänen työstäminen on tärkeä osa sukupuolen korjaamista

A
Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala.

Kolmikanta ei jäykistä työmarkkinoita

Työmarkkinasuhteiden kolmikannan oletettu ”kriisi” ja työmarkkinoiden ”jäykkyys” ovat usein julkisuudessa toistuvia väitteitä. Tyypillistä on, että työmarkkinoiden jäykkyyttä sen tarkemmin kuin kolmikannan kriisiäkään ei spesifioida. Tässä alustuksessa erittelemme Suomen hallituksen ja työmarkkinaosapuolten neuvotteluperinteen juuria suhteessa tämän hetken työmarkkinoiden joustoon. Työmarkkinoita ja […]

E
Rômulo Lima

Bolsonaro and the rise of Far-Right Neoliberalism in Brazil

One year ago, in November 2017, Jair Bolsonaro was no big reason to be concerned with. Michel Temer, the former vice-president of Dilma Rousseff who took over the presidency after her impeachment in 2016, was still unfolding a series of […]

E
Rebecca Lund

It’s about values, not women: Changing the scripts, content and process of leadership in the academy

One of the concerns people express about the neoliberal academy is that you either perform it or contest it. It’s a very limited amount of options that are on offer. I think that’s where we need to place our attention. […]

E
Jurgen De Wispelaere, Antti Halmetoja and Ville-Veikko Pulkka

The Finnish Basic Income Experiment — Correcting the Narrative

The last few months have been unkind to basic income experiments. In Ontario, the newly elected Provincial Government reneged on its promises and on 31 July unceremoniously announced the experiment would be cancelled. The fallout in Ontario is considerable and […]

A
Briitta Koskiaho

Ilmastonmuutos ja infektioriskit: haastetta myös yhteiskuntatieteilijöille

Jos uutta antibioottien veroista lääkintäkeinoa ei pian keksitä, olemme uudelleen vaaratilanteessa ilmastonmuutoksen levittäessä superbakteereja trooppisista olosuhteista myös muualle.

Ilmaston lämpeneminen maapallolla ja yhtä aikaa tapahtuva infektiosairastavuuden lisääntymisen uhka mietityttävät tällä hetkellä niin mikrobiologian tutkijoita, lääketieteilijöitä kuin kansainvälisiä järjestöjäkin. Mitä pitäisi tehdä ja kuinka nopeasti, miten muutosuhka kohtaa eri maanosat ja niiden ihmiset, eliöt ja luonto kokonaisuudessaan? Yhä useammat […]

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Pertti Haapala, Sari Katajala-Peltomaa ja Suomen vaihtoehtohistoriaa hahmottava Kulkemattomat polut-kirja

– Meillä on taipumus etsiä ilmiöille juuria, ja ne juuret löydetään ilmiöistä, jotka ovat meille nyt rakkaita, kuten suomen kieli tai kuvitellut suomalaiset geenit. Menneisyydestä kaivataan merkkejä, jotka vahvistavat näitä juuria, Pertti Haapala sanoo. Suomen historiaa tarkastellaan usein itsenäistymisen ja […]

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Mitä teknologian jatkuva yleistyminen tarkoittaa työnteon autonomialle? 

Teknologian käyttäminen kapitalistisissa talousjärjestelmissä on Vidalin mukaan usein johtanut teknologian käyttötapoihin, jotka alentavat työntekijöiden autonomiaa, työprosessia kokonaisuuden tajua ja kaventavat taitoja. Teknologia ei ole syy työtahdin kiristymiselle, vaan sen avulla voi parantaa työprosesseja ja kasvattaa tuottavuutta. Sen käyttäminen ei automaattisesti […]

A
Henri Wiman

Kasvuriippuvuudet vaikeuttavat kestävän yhteiskunnan rakentamista

Eri talouden instituutiot ovat riippuvaisia päättymättömästä tuotannon ja kulutuksen kasvusta. Tällaiset järjestelmät pitää tunnistaa ja korvata osana kestävyyteen tähtääviä uudistuksia.

Ylikulutus luo kestämätöntä painetta maailman biofyysisiin järjestelmiin. Kulutuksen taso kuitenkin jatkaa nousuaan. Yhteiskuntatutkimuksen onkin syytä osallistua ekologisten kriisien pysäyttämiseen tunnistamalla ylikulutusta ajavia rakenteita ja esittämällä niille vaihtoehtoja. Ekologisen taloustieteen puolella huomio kiinnittyy usein talouskasvun ja ympäristöhaittojen tiiviiseen korrelaatioon sekä kasvuriippuvuudesta […]

E
Marianne Mäkelin

Charting a posthuman approach to bioethics

Recent developments in biology, for example, now enable gene modification in unprecedented precision and low cost. This has created calls for bioethicists and social scientists to join the discussion on how these new technologies should or should not be used. […]

LATAA LISÄÄ