A
Johanna Ranta ja Kirsi Juhila

Kodittomuus on muutakin kuin elämää ilman asuntoa

Yksin asuntokantaa laajentamalla ei voida ratkaista kaikkea asunnottomuutta, sillä sen juurisyyt voivat toisinaan kiinnittyä kauas ihmisen elämänhistoriaan ja sosiaalisiin suhteisiin.

Suomi – asunnottomuuden poiston mallimaa? Suomalaista asunnottomuuden vastaista politiikkaa on kuvattu menestystarinaksi jopa kansainvälisissä keskusteluissa. Asunnottomuuspolitiikkaan onkin panostettu viime vuosikymmeninä merkittävästi, ja Suomi on onnistunut asunnottomuuden poistamisessa suurilta osin hyvin. Vuodesta 1987 alkaen asunnottomuus on vähentynyt yli 18000 henkilöstä vuonna […]

E
Turo-Kimmo Lehtonen (translation by Salli Hakola)

Solving climate change: three fallacies

E
Tiina Heikkilä (translation by Heli Luosujärvi)

Collecting data threatens our freedom if we are not careful

 According to Couldry, we are living during a datafication, where the importance and capitalistic value of data is increasing in all sectors of the society. The concentration of data controlling creates conditions for the birth of unprecedented concentrations of power. Regardless, […]

E
CLAS-HÅKAN NYGÅRD, KIRSI LUMME-SANDT, ANNA SIUKOLA (translation by Heli Luosujärvi)

Available: A smart, committed and competent senior employee

A dilemma frames the life of the modern 55-year-old: can I ever retire and, on the other hand, if I get fired now will anyone hire me again. During the last ten years the employment rate of people approaching the […]

P
Tiina Heikkilä

Ikääntymisen tutkijat: vanhuuteen ei kannata varautua

Ikääntymisen tutkijat Jari Pirhonen, Kirsi Lumme-Sandt ja Katariina Tuominen sanovat, että vanhenemisen kuvasto on monipuolistunut. Ei ole vanhuksen stereotyyppiä, ja hoivapalveluiden pitää elää mukana. – Joskus lähitulevaisuudessa palvelutalossa saattaa Rolling Stones-sukupolven edustaja, joka sanoo, että heitä helvettiin se puuro ja tuo minulle tupakka ja […]

E
Timo Harjuniemi (translation by Veli-Pekka Ketola)

In communicative capitalism everything is ”content”

Communicative capitalism forces the political energy to produce added value. In its logic the most important act is to consume the endless content stream of communication platforms and take part in producing content. While communicative capitalism has increased the amount […]

N
Tiina Heikkilä (translation by Tiia Tikka)

If you want to understand Russia, you must understand the significance of deep borders

A
Päivi Heimonen

Järjestöjen toiminta ja johtajuus muotoutuvat vuorovaikutuksessa muuttuvan ympäristön kanssa

Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori lähentyvät hybrideinä toimijoina toisiaan. Järjestöt pohtivat paikkaansa ympäröivässä yhteiskunnassa. Onko niillä erityisyyttä ja roolia tulevaisuudessa?

Alustus perustuu Päivi Heimosen väitöskirjan ”Järjestöt, muutos ja johtajuus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä” tarkastustilaisuudessa Tampereen yliopistossa 19.10.2019 pitämään lektioon. Mitä on järjestöjen toiminnan ja johtamisen arki? Aloitan piirtämällä mieleemme fiktiivisen kuvan yhden sosiaali- ja […]

E
Reetta Eiranen (translation by Tiia Tikka)

Emotional ties were the fuel for the national ideology

The members of the Tengström circle were close to each other as spouses, as friends, as siblings and as colleagues. In which ways have these relationships been important to the nationalistic ideology they shared? How have the close personal relations […]

A
Sanna Lehtinen (translation by Jarkko Hagelberg)

Notre Dame Fire is a part of world heritage for future generations

The contradiction between the economic interests of the church and the state may well be one reason for why the French Government has been hesitant to provide more assistance in the previous years. The Notre Dame Cathedral Fire has shocked […]

E
Tiina Heikkilä (translation by Veli-Pekka Ketola)

Difficulty to touch can isolate from others

Positive touch memories carry social and emotional capital. Those with a positive relationship to touching are affectively privileged, observes postdoctoral research fellow Marjo Kolehmainen. Touching between Finns is scant and often unnatural. The reason for this is searched in the […]

LATAA LISÄÄ