A
Oxana Krutova, Pertti Koistinen & Tapio Nummi

Kaksin kaunihimpi? – Kahden palkansaajan malli työttömyysriskien puskurina

On yllättävää, miten vähän tiedämme siitä, miten kahden palkansaajan työssäkäyntimalli toimii käytännössä ja miten se puskuroi työttömyysriskejä.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja talousstrategia rakentuvat miesten ja naisten korkeaan työhön osallistumiseen, joka jatkuu yli koko työiän. Kahden palkansaajan työhön osallistumisen malli on tämän politiikan kulmakivi ja sitä perustellaan monin tekijöin, mutta siihen liittyy myös perusteltuja varauksia. Myönteisiä tekijöitä ovat muun […]

N
Tiina Heikkilä

Hoivaköyhyys on eriarvoisuudesta johtuva yhteiskunnallinen ongelma

A
Jari Pirhonen

Kollektiivinen heitteillejättö vanhustenhoidon ratkaisuna?

Ennen tutkijaksi siirtymistä työskentelin hoitajana vanhojen ihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Eräässä yksityissektorin palvelutalossa oli tapana, että yhdeksän dementiaa sairastavan asukkaan ryhmäkodissa oli aamuisin ja iltaisin yksi hoitaja, yöllä yhdellä hoitajalla oli vastuullaan useampi ryhmäkoti. Erään julkisen palveluntuottajan talossa iltavuoroissa on […]

N
Tiina Heikkilä

Juho Saaren mielestä tarvitaan uusi Korpilammen henki

A
Vilhelmiina Lehto

Hoivaa uhkaa markkinoistuminen: Hoitajia tarvitaan turvaamaan arvokasta vanhenemista

Tarve hyville hoitajille ei tule ainakaan vähenemään vanhoista vanhimpien määrän lisääntyessä, joten taloudellisia panostuksia ikääntyneiden hoivaan tarvitaan.

Vilkas keskustelu hoivakotien epäkohdista sai alkunsa, kun Valviran uutisoitiin keskeyttäneen Esperi Care:n omistaman hoivakodin toiminta asukkaiden turvallisuuteen vedoten (Yle 26.1.2019).  Tämän jälkeen julkisuudessa on käyty laajempaa keskustelua hoivakotien ongelmista ja ehdotettu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Vanhojen ihmisten hoiva ei ole yksiselitteinen asia. […]

A
Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala.

Työmarkkinat koostuvat joustavista ihmisistä

Työmarkkinat ovat niin tärkeä ja olennainen osa yhteiskuntia ja ihmisten elämää, että sopimista ei voida ajatella kahdenväliseksi ostamiseksi ja myymiseksi.

Vastaamme tässä tekstissä Suomen Yrittäjien Janne Makkulan tällä foorumilla 4.1.2019 kirjoittamaan alustukseen Kolmikannan ylistys on vailla pohjaa. Mielestämme Makkula ei kyennyt esittämään kolmikannan hylkäämiseksi riittäviä perusteluita. Lisäksi hänen argumenttinsa perustuvat vääriin oletuksiin työmarkkinoiden luonteesta ja ”jäykkyydestä”. Erittelemme kirjoituksessamme työmarkkinoiden ”isoa […]

A
Iina Järvinen

Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi

Jokaisella lapsella on oikeus kehittää itseään harrastamalla. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuotena on entistä painavampi syy olla heittämättä vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta unholaan avustusjärjestöille annettujen joululahjojen kääreiden mukana.

Suomalaisten lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja syvenee. Etenkin alkuvuosi on monille perheille niukkaa aikaa. Perheiden näkökulmasta köyhyyteen johtavat muun muassa työttömyys, pätkätyöt, yksinhuoltajuus tai sairastuminen. Sosiaalipolitiikan kannalta kyse on puolestaan perusturvan riittämättömyydestä, jota aktiivisesti ylläpidetään sosiaaliturvaetuuksia leikkaamalla sekä jättämällä tekemättä indeksikorotuksia […]

N
Alusta

Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta

P
Tiina Heikkilä

Miten on mahdollista, että Bolsonaro pääsi valtaan?

Jair Bolsonaro oli kansainvälisesti tuntematon ennen valintaansa Brasilian presidentiksi. Nyt hän tarvitsee kykyä neuvotella, jotta pärjää monipuoluejärjestelmässä. Alusta kysyi kahdelta latinalaisen Amerikan tutkijalta, mitkä yhteiskunnalliset kehityskulut mahdollistivat Bolsonaron voiton. Alfredo Saad Filho on poliittisen taloustieteen professori Lontoon yliopiston School of […]

N
Tiina Heikkilä

Ilmastonmuutos on elinkeinoelämälle eksistentiaalinen uhka, jota se ei voi väistää

E
Cherry Miller

Feminist Politics and Populism: Positioning Gender in Populism Studies

Despite a growth in populism studies, overall, it has been suggested that gender has arguably been marginalised in this research. As 2019 commences, it is indeed timely to reflect on the empirical and theoretical performativity of populism – that is […]

LATAA LISÄÄ