A
Marja-Leena Hänninen

Mitä Ostian satamakaupunki kertoo Rooman imperiumin monikulttuurisuudesta?

Ostia, antiikin Rooman satamakaupunki, kukoisti samaan aikaan kun Rooman valtakunta oli laajimmillaan ja olot imperiumin alueella olivat vakaimmillaan 100 luvulla jaa. Roomasta noin 25 kilometrin päässä sijaitseva Ostia oli suurimmillaan noin 50 000 asukkaan sykkivä kaupunki, jonne tuli ihmisiä, viljaa […]

E
Tuomo Särkikoski (translation by Jarkko Hagelberg)

Will the machine run amok?

It is certainly possible to regard social robots simply as tools and amusements of the smart age. However, they should be consistent with ethically solid and maybe even politically balanced modes of interaction and behavior. No longer can technical efficiency […]

E
Harri Melin (translation by Veli-Pekka Ketola)

Finland is still a class society

Social classes are still with us. Finland is still a class society in which the class position determines the living conditions of individuals and families and in which education, income or risk of unemployment mostly depend on class. Finland is […]

A
Tiina Vaittinen & Eveliina Asikainen

Aikuisvaippojen globaali poliittinen talous ja hoivan kestävä tulevaisuus

Sekä globaalisti että paikallisesti vaippojen ympärille syntyy päivittäin valtava määrä taloudellista toimintaa: voittoja ja hyötyjä eräille, epätasa-arvoa ja ympäristöongelmia toisille. Aikuisille suunnatut vaipat synnyttävät näin ollen omanlaisensa globaalin poliittisen talouden – eli talouden ja politiikan erottamattoman kietouman, jolla on aina sekä paikallisia että globaaleja ulottuvuuksia ja vaikutuksia.

Aikuisiän inkontinenssi, eli virtsan- ja/tai ulosteenpidätyskyvyn puute, on stigmaa aiheuttava terveysongelma. Vallitsevassa poliittisessa järjestelmässä subjektin kuuluu olla autonominen ja itsenäinen toimija, jonka mieli hallitsee elämää suvereenisti, kehon toimiessa taka-alalla kaikkivoivan rationaalisuuden vankkureina. Tällaisessa järjestelmässä aikuisiän virtsan- ja/tai ulosteenkarkailu ymmärretään epänormaaliksi […]

A
Joonas Kumpulainen

Pääseekö talouskasvusta eroon?

Yksityisen talouden piiristä kerätyillä verotuloilla rahoitetun demokratian on käytännössä vaikeaa toimeenpanna politiikkaa, joka voi kriisiyttää sen oman rahoituksen. Kasvuriippuvuus yltää näin merkittävissä määrin myös parlamentaariseen demokratiaan.

Reaalipolitiikassa talouskasvu on tekijä, jota kyseenalaistetaan harvoin. Suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa hallitusohjelmat[1] on rakennettu talouskasvun ympärille puoluepoliittisesta kokoonpanosta riippumatta[2]. Talouspoliittisissa asiantuntijaraporteissa kasvu näyttäytyy keskeisenä tavoitteena ja reunaehtona, jolle muut taloudelliset ja poliittiset tavoitteet ovat ehdollisia. Valtiovarainministeriön laskelmissa arvioidaan paljonko talouden on […]

E
OLLI HERRANEN JA TERE VADÉN (translation by Salli Hakola)

Self-sufficiency defying common sense

The deviant nature of self-sufficiency is also irritating because it appears to challenge the morals of people. Although Nordlund never raises himself on a pedestal nor even encourages others to follow suit, readers feel they are being challenged. Perhaps, we […]

E
Sari Katajala-Peltomaa (translation by Veli-Pekka Ketola)

Imagined past of masculinity

Entertainment is power. It sells us needs, ideas and concrete items. Vikings, knights and other “he-men” are used to advertize objects ranging from pickup trucks to condoms. The Middle Ages is still present in its imaginary form. It is an […]

A
Tiina Heikkilä

Kirjasta: Huipputuloiset

Poliittisesti he edustavat selvästi amerikkalaistyyppistä talousajattelua, jossa jokainen on oman onnensa seppä ja valtio byrokraattinen ja passivoiva. Jos he päättäisivät, Suomesta tehtäisiin Amerikka, jossa verot olisivat matalampia ja sosiaalitukia leikattaisiin.

Mitä rikkaat ajattelevat itsestään ja yhteiskunnasta? Mitä ajattelee Suomesta ja veroista vanhan omistajasuvun perillinen? Mitä suuren yrityksen omistaja ajattelee työttömyydestä? Miten suuren yrityksen toimitusjohtaja kehittäisi yhteiskuntaa? Professori Anu Kantolan ja yliopistotutkija Hanna Kuuselan kirja Huipputuloiset (Vastapaino, 2019) kuvaa 2000-luvun suomalaista […]

A
Eija Paavilainen

Voiko lasten kaltoinkohtelua ehkäistä vanhempien itsearvioinnilla?

Kaltoinkohtelusta sekä siihen mahdollisesti johtavista huolista, kehityskuluista ja riskistä tulee voida puhua, pelottelematta vanhempia. Vanhemmat tarvitsevat totuudenmukaista ja realistista tietoa ja sen soveltamista heidän omaan arkeensa. 

Lasten kaltoinkohtelu on yllättävän yleistä. Arjen paineet ja tuen puute johtavat tilanteisiin, jotka voivat johtaa kaltoinkohteluun erilaisissa perheissä. Vanhemmilla oikeus tuoda huolet esille ja saada niihin apua. Kaltoinkohtelua voi estää selvittämällä sen riskit ajoissa. Kasaantuvat vaikeudet saattavat viedä vanhemmilta voiman […]

N
Tiina Heikkilä

Autonomisen tieteenteon aika on ohi, mutta haittaako se?

E
Tiina Heikkilä (translation by Salli Hakola)

The future of work is not precarization but polarization

Work is always undergoing changes; the big turning point currently is polarization, the ever-growing divide between people in the labor market. Precarization is not actually the prevailing phenomenon, and, in fact, most workers remain in stable, full-time jobs. Polarization means […]

LATAA LISÄÄ