A
Tiina Heikkilä

Seurannassa: koronatyön sankarit ja korona-ajan Suomi oikeusvaltiona

Kumpi nousi Suomessa keskeisemmäksi koronapandemian hallinnassa, yksilön oikeudet vai kansanterveys, ja mikä koronapandemia kertoi suhteestamme yksilön oikeuksiin ja yhteiseen turvallisuuteen?

Koronaviruksen seuraukset muuttavat maailmaa ja Suomea. Pandemian kanssa tasapainoilu haastaa hyvinvointivaltion ja maailmanpolitiikan normaalin. Viruksen välttely loi yksinäisyyttä, mutta myös uudenlaista sosiaalisuutta. Muuttuuko verkostoitunut maailma, ja voiko pandemiasta oppia? Pärjäsikö Suomi oikeusvaltiona? Mitä pandemia kertoi ikäihmisten asemasta, entä perheen yhteiskunnallisesta […]

P
Tiina Heikkilä

Voiko pandemia muuttaa suhdettamme yhteisvastuuseen?

Pandemian hallinnasta ja vastuunjaosta keskustelevat sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiö ja FT, moraalifilosofian tutkija Lauri Lahikainen. Voiko yhteiskunnan ja yksilön vastuuta erottaa toisistaan ylipäätään tai erityisesti pandemian uhatessa? Kyllä ja ei, vastaavat Häikiö ja Lahikainen. Esimerkiksi esimerkin näyttäminen on yksilön toimintaa, […]

N
Tiina Heikkilä

Jos koronarajoitukset viestitään huonosti, voi syntyä eripuraa sukupolvien välille

A
Mikko Kemppainen

Kriittinen katsaus suomalaisen sosialismin historiankirjoitukseen

Naiset kyllä keskittyivät pitkälti perhettä, naisten ja lasten asemaa, seksuaalisuutta sekä sosiaalipoliittisia uudistuksia koskeviin kysymyksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heidän pyrkimyksensä olisivat olleet miesten tavoitteisiin nähden marginaalisia tai vähempiarvoisia työväenliikkeen ideologian kannalta.

Ruotsalainen sukupuoli- ja aatehistorioitsija Yvonne Hirdman on osuvasti todennut, että sosialismin historia on ollut miesten historiaa. Tutkimuksissa ja muissa historiallisissa esityksissä onkin korostunut se, kuinka sosialistista ideologiaa on rakennettu aatteen suurmiesten, kuten Karl Marxin, Friedrich Engelsin, Karl Kautskyn ja Vladimir […]

A
Outi Sihvonen

Privileged Vestal virgins exceeded the gender categories of the Roman society

The status as the independent women in society which was patriarchal and hierarchical has raised the questions. Should the Vestals be compared to the Roman women at all, or should they find their peer group from the Roman men with the similar status?

The powerful and long-lasting Roman empire based its success and continuity on a group of six female priestesses, the Vestal virgins. As long as the Vestals remained chaste and they watched over the eternal fire of Vesta, the Rome would […]

A
Matti Kortesoja

Koronavilkku banaalin valvonnan välineenä

Toisin kuin kurivalta, biovalta ei kohdistu vain yhteisön ulkopuolisiin yksilöihin, vaan koko väestöön. Biovalta pyrkii sääntelemään väestöä erilaisilla yksilön vastuuta ja itsesääntelyä korostavilla toimenpidesuosituksilla, mistä Koronavilkku on ajankohtainen esimerkki.

99 % suomalaisista autoilijoista ilmoittaa kyselytutkimuksissa huolehtivansa liikenneturvallisuudesta (Liikenneturva 2012). Mittaukset kuitenkin osoittavat, että vain 84 % autoilijoista käyttää vilkkua kääntyessään (Liikenneturva 2018). Kyselyjen mukaan 61 % ilmoittaa joutuneensa vaaratilanteeseen, kun autoilija ei ole antanut suuntamerkkiä (Liikenneturva 2019). Tuuli Turjan […]

N
Tiina Heikkilä

Seurannassa: mitä vastuu tarkoittaa pandemiassa, miten yli 70-vuotiaiden rajoitteet hoidettiin, mitä tapahtui alustataloudessa?

N
Elli Aaltonen

Kirja-arvostelu: Raskas perintö. Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa

A
Ritva Nätkin ja Hannele Forsberg

Korona-aika: perhe ja valtio huolenpitokriisejä ratkaisemassa

Keväällä 2020 suomalaiset kokivat runsaan 2 kuukauden mittaisen poikkeustilan, jossa monet yhteiskunnalliset toiminnot ja palvelut laitettiin tauolle ja ihmiset olivat todellakin perheensä varassa. Odottamaton ja äkillinen yhteiskunnallinen kriisitilanne toi näkyviin kiinnostavia seikkoja perheen oletetusta kriisivalmiudesta.

Perhe nähdään usein ratkaisuna kriiseihin. Etsitään, löytyisikö perheestä tuki ja turva tilanteessa, jossa yhteiskunnalliset rakenteet murtuvat tai ovat uhan alla. Äskettäin valtiovarainmisterin tehtäviin astunut Matti Vanhanen pyysi perhettä ja lähiyhteisöä apuun koronakriisiin liittyvän valtion ennätyksellisen velkaantumisen hoitoon: ”Pitää rohkaista niitä, […]

P
Tiina Heikkilä

Pertti Haapala ja Jarmo Peltola: Globaali Tampere

Tampere selvisi teollistumisesta ja myöhemmin teollisuuden häviämisestä voittajana. Globaali näkökulma Tampereen historiaan antaa erilaisia selityksiä ja merkityksiä kuin paikallinen näkökulma. Esimerkiksi Tampereen luonutta teollisuutta kannattaa tarkastella ennen kaikkea kansainvälisenä ilmiönä, sanovat Tampereen taloushistoriasta 1700-luvulta 2000-luvulle kirjan kirjoittaneet historiantutkijat. Alustan toimittaja Tiina […]

A
Lauri Lahikainen (translation by Salli Hakola)

Climate change should be treated as a social structural rather than an individual problem

Thinking, researching or moral and political reasoning should not end with us merely stating that things are very complicated. The text is based on Lahikainen’s lectio praecursoria. In Finland, people still tend to believe that the effects of climate change […]

LATAA LISÄÄ