A
Kuva: Pikist
Jaakko Kuorikoski ja Samuli Reijula

Laskennalliset mallit voivat lisätä julkisen päätöksenteon avoimuutta

Mallit ohjaavat päätöksentekoa, mutta mitä ne ovat?

Koronakriisi on tuonut laskennallisilla malleilla tuotetun tiedon julkisen keskustelun aiheeksi. Vaikka mallintamiseen perustuva tieto on jo pitkään ollut keskeinen osa yhteiskunnallista päätöksentekoa, epidemiologisten mallien tuottamien ennusteiden, poliittisen päätöksenteon ja arjen yhteys on nykyisessä tilanteessa tuskallisen ilmeinen. Mallit näyttävät hallitsevan arkipäiväämme. […]

N
Juha Suoranta

Omalla äänellä, kaiken järjen mukaan

A
Katja Kuukka

Kansanterveys (ilmaston)muutoksen edessä

Jos nykyinen terveyden edistämisen politiikka ei pysty ratkaisemaan edes itselleen merkityksellisiä ja itse asettamiaan ongelmia, on selvästi tarvetta uudenlaiselle ajattelulle.

Vaikka tällä hetkellä terveystieteellistä keskustelua dominoi koronavirus, uhkaa ihmisten ja koko maapallon tulevaisuutta vielä sitäkin suurempi tekijä. Siinä missä koronapandemia on osoittanut terveydenhuoltojärjestelmämme rajat, kyseenalaistaa ilmastonmuutos, biodiversiteettikato sekä muut ekokriisit koko kansanterveydellisen tutkimustradition, joka ei nykymuodossaan pysty vastaamaan ympäristöongelmien aiheuttamiin […]

A
Mikko Perkiö, Arseniy Svynarenko, Benta Mbare and Victor Savi.

COVID-19 & Delivery Workers: health risks and essential help in the same package

The COVID-19 pandemic and the measures adopted by many governments and cities resulted in slowing down urban life, closing businesses, and locking people into their homes. Social distancing works for public good and it increases the need for efficient grocery […]

A
Eeva Puumala & Karim Maïche

Eriarvoinen arki ja naapuruus pandemian aikaan

Samalla kun yhteistyö naapurustossa on monin paikoin lisääntynyt, sosiaaliselta asemaltaan haavoittuvat ihmiset, jotka ovat jo ennen pandemiaa kärsineet yksinäisyydestä tai arjen hallinnan ongelmista, ovat saattaneet joutua entistä syvempään ahdinkoon.

Koronaviruksen nopea leviäminen ja muuttuminen pandemiaksi yllätti monet yhteiskunnat ympäri maailmaa. Asteittain olemme alkaneet havahtua siihen, että pandemian seuraukset ja vaikutukset yhteiskunnissa tulevat olemaan laajamittaiset ja jakautumaan epätasaisesti, eivätkä ne rajoitu vain viruksen suoraan aiheuttamaan uhkaan. Pandemia onkin tuonut esiin […]

E
Zahra Edalati and Majid Imani

The Everyday Life of Iranian people From Sanction to Corona to Sanction

Limitations in health facilities, medicines and economic life of Iranians which become more tangible in time of corona pandemic is not a starting point of humanitarian issues against Iranian people; it is the point when it becomes visible to the […]

N
Tiina Heikkilä

Koronakriisi voi opettaa ajattelemaan kokonaisuutta

A
Satu Ojala ja Antti Saloniemi

Korona osoitti, että työmarkkinat joustavat ja sosiaalinen jälleenrakentaminen on tarpeen

Koronakriisin oloissa olennaista on huomata, että jo ennen kriisiä samat joustavimmissa ja hauraimmissa työmarkkina-asemissa olevat palkansaajat kärsivät kriisistä eniten.

Julkisessa keskustelussa väite suomalaisten työmarkkinoiden jäykkyydestä on saanut hegemonisen aseman. Jäykkyyttä halutaan vähentää lisäämällä paikallista sopimista. Alimmista palkoista tulisi työnantajien mukaan voida sopia nykyisen työehtosopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden kahlitsematta. Lisäksi monet työnantajien edustajat haluavat purkaa työehtosopimusten yleissitovuuden. Viimeksi paikallista sopimista – […]

A
Veera Kankainen ja Virve Marionneau

Rahapelituottojen ohjaaminen yhteiskunnallisiin tarkoituksiin: ovatko korvamerkityt tuet paras malli?

Rahapelit ja etenkin yksinoikeusjärjestelmät keräävät merkittäviä rahasummia yhteiskunnalle. Rahapelituotot ovat myös tähän asti olleet melko vakaa tulonlähde Suomen julkiselle sektorille, ja vähemmän herkkä suhdannevaihteluille kuin monet muut toimialat. Tilanne on kuitenkin muuttumassa etenkin koronaviruksen todennäköisesti aiheuttaman tuottojen laskun takia.

Suomalainen rahapelijärjestelmä ja valtion rahapeliyhtiö Veikkaus ovat herättäneet laajaa kriittistä keskustelua mediassa. Keskustelussa on kyseenalaistettu sekä rahapelijärjestelmän kyky suojella kuluttajia asianmukaisesti, että ehkäistä rahapeliongelmia tehokkaasti. Järjestelmään onkin luvassa haittojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä: Veikkaus vähentää hajasijoitettujen peliautomaattien määrää jo vuoden 2020 […]

A
Matias Nurminen

The Narratives of Deliverance and Confrontation Seized by the Manosphere

Narratives offer the manosphere both a recruiting strategy and useful empowering narrative models. They nourish people’s imaginations and function as ideological explanations. The story of the Red Pill and the manosphere’s preference for utilizing narratives have extended to the repertoire of the Alt-right and the groups advocating white supremacy. The deliverance narrative is used by the right-wing populists, too.

The manosphere is a contradictory and unofficial coalition of communities, philosophies and movements interested in masculinity. It has spread over the last years especially in the USA. The manosphere functions primarily in the Internet. It consists of coalitions with miscellaneous […]

N
Tiina Heikkilä

Pekka Louhialan kirja ratkoo käsitteellistä harhaa plasebovaikutuksen ympärillä

LATAA LISÄÄ