A
Mervi Kaarninen

Kapina yliopistolla – maksulakosta alkoi uusi aikakausi

Tampereella ja yleensäkin suomalaisissa yliopistoissa seurattiin tarkoin kevään 1968 opiskelijamellakoita. Opiskelijat nousivat barrikadeille Pariisissa, Berliinissä ja Yhdysvalloissa. Vaadittiin opintodemokratiaa, opetuksen uudistamista sekä parannuksia opintososiaalisiin olosuhteisiin.

Syyskuun 2018 alussa tuli kuluneeksi 50 vuotta Tamy:n organisoimasta maksulakosta. Se näyttäytyy valtakunnallisen opiskelijaliikkeen historiassa poikkeuksellisen räväkkänä kapinaliikkeenä. Maksulakko onnistui, ja sen avulla saavutettiin tuloksia, jotka tulivat pitkällä aikavälillä vaikuttamaan paljon tamperelaisessa yliopistoyhteisössä. Ylioppilasliikkeen historiankirjoituksessa ja muistelussa Vanhan Ylioppilastalon valtaus […]

A
Maria Laakso

Etnistä profilointia voimalla seitsemän miehen

Helsingin poliisin ulkomaalaisasioiden komisario Heli Aaltonen nimittäin katsoi asiakseen esitellä poliisin tekemää ulkomaalaisvalvontaa ”hauskasti” Aleksis Kiven päivään ja kansalliskirjailijan rakastetuimpaan teokseen kontekstoiden. Todellisuudessa hauskuus oli kuitenkin kaukana Aaltosen räikeän rasistisista Powerpoint-slideista.

Suomen kansallisidentiteetti on vasiten rakennettu kirjallisten rakennuspuiden varaan. 1880-luvulta alkaen eli suomenkielisen kirjallisuuden noususta saakka kirjallisuuttamme on leimannut emansipatorinen pyrkimys tuottaa kansankielistä ja kansanmielistä kansalliskirjallisuutta. Eipä ihmekään, että kansallisen itseymmärryksemme tukeutuu helposti kaunokirjallisiin klassikoihin: Kalevalaan, Aleksis Kiven veljesromaaniin, Minna Canthin […]

N
Tiina Heikkilä

Ilmastonmuutoksen vaatii hyvinvointivaltiolta sijoituksia, sanoo Joakim Palme

A
Petro Leinonen

Marxille tulevaisuus ei ollut ennalta määrätty

Marxille sosialismi ei merkinnyt samaa kuin tuotantovoimien kehittyminen. Hänen muistiinpanonsa osoittavat, että hän pohti ekologisia kysymyksiä huomattavan paljon, tosin oman aikakautensa asettamissa rajoissa.

PL: Luentosi otsikko oli ‘Marx on the dialectical role of capitalism’. Mitä kapitalismin dialektinen rooli tai funktio tarkoittaa? MM: Marx väitti, että uuden muodostumassa olevan yhteiskunnan elementit kypsyivät kapitalismissa, joka kehitti tuotannon materiaalisia edellytyksiä ja yhteiskunnallista työnjakoa[1]. Koko Marxin tuotannossa […]

N
Tiina Heikkilä

Kaikille kuuluva sivistys oli Tampereen yliopiston ja sen edeltäjien johtoajatus

A
Teppo Eskelinen

Utopioiden ajankuva: voiko poliittisen mielikuvituksen pelastaa?

Kun instituutiot saadaan näyttämään annetuilta ja mahdottomilta muuttaa, myös toisenlaisten instituutioiden kuvittelu käy työlääksi. Konkreettinen esimerkki tästä on useiden pitkän linjan filosofian opettajien havainto, jonka mukaan nykyisin on hyvin vaikea saada lukiolaisia kuvittelemaan vaihtoehtoyhteiskuntia tai ihanneyhteiskuntia. Vielä vuosikymmen sitten harjoitus tuotti hyvinkin paljon lennokkaita ja kekseliäitä tuloksia.

Alustus! Yhteiskunnalliset utopiat ovat olleet viimeaikaisessa politiikan teoriassa ja populaarissa keskustelussa sivuroolissa. Ne on ehditty välillä julistaa jo kuolleiksikin. Viimeistään 1990-luvulla niin sanottu popperilainen utopiakritiikki muodostui valtavirtaiseksi ajatustavaksi. Popperilainen utopiakritiikki viittaa filosofi Karl Popperin vuonna 1957 ilmestyneeseen teokseen The poverty of historicism. Popper kritisoi […]

A
Antti Malinen ja Kirsi-Maria Hytönen

Lastensuojelun institutionaalinen muisti ja sen katkokset

Osaltaan syitä lasten kuuntelemattomuuteen voidaan hakea kulttuurisista, kasvatusideaaleihin liittyvistä tekijöistä. Suomessa pyrittiin pitkään kasvattamaan siveellisiä ja isänmaallisia ihmisiä, jotka eivät kyseenalaista auktoriteetteja.

Alustus! Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki tarkastuksen Muhoksella sijaitsevaan koulukoti Pohjolakotiin huhtikuussa 2018. Yllätyksenä tehty tarkastus kesti kaksi päivää ja siinä kuultiin ensisijaisesti laitoksen nuoria. Havaittujen epäkohtien lisäksi myös tapa jolla tarkastus tehtiin, nousi uutiseksi. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riikka Jackson totesi Pohjolakodin tarkastukseen liittyvässä uutisoinnissa kärjistäen, […]

A
Heta Heiskanen

Kun ilmastopolitiikka ei riitä, soita lakimiehelle

Millaista vastuuta yleinen eri valtioiden ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisyn laiminlyöminen voi yksittäistapauksen yhteydessä perustellusti synnyttää, on kysymys, jota on tällä hetkellä vaikea ennakoida. Jos yhdessä oikeustapauksessa linjataan vastuu kaikille 47 sopijaosapuolelle, syntyykö tapauksessa ennakkotapaus, jonka jälkeen kaikissa ilmastonmuutosta koskevissa tapauksissa vastuu jaetaan?

Alustus! Ilmastonmuutos on vakava uhka niin ympäristölle kuin ihmisoikeuksien toteutumiselle. YK on toistuvasti katsonut, että ilmastonmuutos vaarantaa keskeisimpien ihmisoikeuksien toteutumisen. Ilmastopolitiikka on silti ollut eräänlainen kompromissien kompromissi. Sitovissa ilmastosopimuksessa päästötavoitteiden tasoa on pitänyt laskea, jotta sitova sopimus on ylipäänsä saatu aikaiseksi. […]

A
Tiina Heikkilä

Datan kerääminen uhkaa vapautta, ellemme ole valppaita

Datan hallinnan keskittyminen luo olosuhteet ennennäkemättömien valtakeskittymien syntymiselle. Silti lainsäätäjät eivät ole heränneet datan keräämisen ongelmiin, sanoo mediatutkija Nick Couldry. – EU:n tietosuoja-asetus GDPR sanoo ääneen, että datan kerääminen ei ole luonnollista, ja keräämistä on syytä kontrolloida. Laki on vasta yhteiskunnan […]

A
Mianna Meskus

Ymmärtääkö kansalainen, minne lääketieteelle luovutetut tiedot ja näytteet menevät?

Potilaat ajattelevat tyypillisesti luovuttavansa soluja ja kudosta tiettyä tutkimustarkoitusta eli omaa sairauttaan varten. Näin on siitä huolimatta, että suostumuslomakkeessa on selkeästi ilmaistu solulinjojen mahdollinen jakaminen ja käyttö muihinkin tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.

Alustus! EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa. Asetuksen mukaan kansalaisten terveystiedot ovat erityisen arkaluonteisia, ja niitä koskevat tarkemmat tietosuojasäännöt kuin tavallisia henkilötietoja (Kanta 2018). Kansallisessa lakivalmistelussa ovat työn alla paitsi SoTe-uudistus, myös uusi laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Uuden lain nojalla […]

N
Tiina Heikkilä

Historioitsija Emma Dench: symbolien ja myyttien sijaan meidän kannattaa katsoa antiikin vieraita puolia, joista emme tunnista itseämme

LATAA LISÄÄ