A
Ritva Nätkin ja Hannele Forsberg

Korona-aika: perhe ja valtio huolenpitokriisejä ratkaisemassa

Keväällä 2020 suomalaiset kokivat runsaan 2 kuukauden mittaisen poikkeustilan, jossa monet yhteiskunnalliset toiminnot ja palvelut laitettiin tauolle ja ihmiset olivat todellakin perheensä varassa. Odottamaton ja äkillinen yhteiskunnallinen kriisitilanne toi näkyviin kiinnostavia seikkoja perheen oletetusta kriisivalmiudesta.

Perhe nähdään usein ratkaisuna kriiseihin. Etsitään, löytyisikö perheestä tuki ja turva tilanteessa, jossa yhteiskunnalliset rakenteet murtuvat tai ovat uhan alla. Äskettäin valtiovarainmisterin tehtäviin astunut Matti Vanhanen pyysi perhettä ja lähiyhteisöä apuun koronakriisiin liittyvän valtion ennätyksellisen velkaantumisen hoitoon: ”Pitää rohkaista niitä, […]

P
Tiina Heikkilä

Pertti Haapala ja Jarmo Peltola: Globaali Tampere

Tampere selvisi teollistumisesta ja myöhemmin teollisuuden häviämisestä voittajana. Globaali näkökulma Tampereen historiaan antaa erilaisia selityksiä ja merkityksiä kuin paikallinen näkökulma. Esimerkiksi Tampereen luonutta teollisuutta kannattaa tarkastella ennen kaikkea kansainvälisenä ilmiönä, sanovat Tampereen taloushistoriasta 1700-luvulta 2000-luvulle kirjan kirjoittaneet historiantutkijat. Alustan toimittaja Tiina […]

A
Lauri Lahikainen (translation by Salli Hakola)

Climate change should be treated as a social structural rather than an individual problem

Thinking, researching or moral and political reasoning should not end with us merely stating that things are very complicated. The text is based on Lahikainen’s lectio praecursoria. In Finland, people still tend to believe that the effects of climate change […]

E
Rebecca Boden

Coronavirus shows university funding models need resilience

Whilst the higher education model in Finland is still differs somewhat from the global trends, it is moving fast in the same direction. Hence, the fault lines exposed abroad yield valuable lessons for Finland and should, I argue, cause some […]

P
Tiina Heikkilä

Salla Atkins ja Meri Koivusalo: Pandemia yllätti, opimmeko mitään? Tallenne keskustelusta

Koronakriisi ei yllättänyt kansanterveystieteilijöitä, mutta se yllätti yhteiskunnan. Miten tulevaisuuden pandemioita voi hallita, ja voiko vastaavan terveyskriisin estää nykyisenlaisessa maailmassa? Globaalin terveyden apulaisprofessori tutkija Salla Atkins ja kansainvälisen terveyspolitiikan professori, lääkäri Meri Koivusalo keskustelivat pandemioista oppimisesta Seurannassa-keskustelusarjassa. Epidemia on haaste […]

P
Tiina Heikkilä

Piia Jallinoja ja Maria Mäkelä: tallenne Korona ja tarinat-keskustelusta

Ovatko yksilökeskeiset selviytymistarinat hyödyllisiä yhteiskunnallisessa pandemiakriisissä, entä sotavertaukset? Voiko korona opettaa “hyvästä elämästä”? Millaisia potilaskertomuksia koronasta kärsivistä ihmisistä ja yhteiskunnasta kerrottiin ja oliko niissä järkeä? Terveyssosiologian professori Piia Jallinoja ja yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori Maria Mäkelä keskustelivat Seurannassa-keskustelusarjassa koronapandemiasta ja tarinoista, […]

A
Petro Leinonen ja Joonas Kumpulainen

Voiko koronaepidemia kirittää EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa?

Esillä olevat keinot ovat osoitus siitä, että unioni on lipsumassa talouspolitiikkaa perinteisesti ohjanneesta talouskuriin ja markkinaliberalismiin nojaavasta ajattelusta. Tämän ajattelun periaatteita ovat tiukat raamit julkisen sektorin menoille, keskuspankkipolitiikka, joka tähtää matalaan inflaatioon ja usko markkinaehtoiseen kasvu- ja työllisyyspolitiikkaan.

Koronaepidemian hillitsemiseksi tehdyt taloudelliset rajoitukset ovat ajaneet maailmantalouden taantumaan. Euroalueella taloudellisiin vaikutuksiin reagoitiin poikkeuksellisen vahvoilla kriisitoimilla. Euroopan keskuspankki käynnisti 1350 miljardin suuruiseksi laajenneen arvopaperien osto-ohjelman talouden elvyttämiseksi. Rahapoliittisten toimien lisäksi Euroopan komissio on esittänyt 750 miljardin euron rahoitusta koronasta pahiten […]

P
Tiina Heikkilä

Elli Aaltonen ja Juho Saari: Miten yhteinen vene kestää koronan? Tallenne keskustelusta

Elli Aaltonen ja Juho Saari uskovat hyvinvointivaltion selviävän koronakriisistä. Heille hyvinvointivaltio on yksi selviämisen välineistä. Aaltonen ja Saari pitävät kriisistä puhumista sopivasti mitoitettuna koronan tapauksessa, vaikka hyvinvointivaltio ei ole koronan takia kriisiin ajautumassa. Aaltonen ja Saari keskustelivat Seurannassa-keskustelusarjassa hyvinvointivaltion tulevaisuudesta […]

A
Jonas Sjöblom, Antti Wallin & Sanna Rikala

Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkia

Voiko sosiaalisesti kestävää kaupunkia rakentaa hallinnosta, ja mikä on kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan merkitys kestävässä kaupungissa?

Kaupungit yrittävät kiivaasti houkutella puoleensa korkean tuottavuuden yrityksiä ja niiden työntekijöitä vetoamalla esimerkiksi puhtaaseen ja mielekkääseen elinympäristöön. Riskinä on, että kaupunkien pyrkiessä näyttämään kestäviltä kansainvälisten sijoittajien edessä, kaupungissa jo elävät asukkaat ja ruohonjuuritason toimijat saattavat jäädä markkinavoimien jalkoihin. Useat tutkijat […]

A
Anitta Kynsilehto & Jouni Häkli

Border closures during Covid-19 treat people on the move unequally

Shadow routes of global mobility continue to operate as the conditions for the people opting for these have not changed for the better.

Spring 2020 transformed the global constellation in many ways, including possibilities of human mobility across international borders and within countries. While it is still too early to say what will be the long-term impact of the Covid-19 crisis on global […]

A
Jari Pirhonen

Korona – hoivakotiasukkaiden läheisten näkökulma

Olen keväällä 2020 haastatellut puhelimitse palvelutalossa tai muussa hoivakodissa asuvien ihmisten läheisiä. Olemme luonnollisesti keskustelleet paljon huolista, joita hoivakoteihin koronapandemian vuoksi asetettu vierailukielto on herättänyt. Vierailukiellon pitkittyessä sen järkevyyttä alettiin selvästikin kyseenalaistaa, ja läheiset nostivat esiin elämänlaatu vs. elämän pituus […]

LATAA LISÄÄ