A
Tiina Heikkilä

Koronaväsymys haastaa kaikki, mutta enemmistö pärjää hyvin

Asiat ovat korona-aikaan hyvin, jos on ihmissuhteita, joita hoitaa. Etävastaanotot ja etäsosiaalisuus ovat kehittyneet, mutta ne suosivat valmiiksi pystyviä ja hyvinvoivia. Mielenterveyspalveluiden perään pitää katsoa nyt, jotta 1990-luvun laman virheitä ei toisteta. Keskustelemassa sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola ja koronapandemian vaikutuksia terapia- ja neuvontatyöhön tutkinut Marjo Kolehmainen.

Alusta julkaisee koko keskustelun litteroituna uuden saavutettavuuslain vaatimusten täyttämiseksi. Katso muut Seurannassa-jaksot sarjan kotisivulta. TIINA HEIKKILÄ: Tervetuloa taas Seurannassa-sarjan pariin. Minä olen Tiina Heikkilä, olen Alusta-verkkojulkaisun toimittaja. Seurannassa on Alusta-verkkojulkaisun ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisprojekti, jossa haastatellaan tai minä haastattelen asiantuntijoita […]

A
Tiina Heikkilä

Korona ja konfliktit kodeissa

Keskustelemassa lasten kaltoinkohtelua tutkinut Tampereen yliopiston hoitotieteen professori Eija Paavilainen ja perheväkivaltaa tutkinut Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Marita Husso.

Millaisia kyteneitä konflikteja eristys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Koronarajoitukset sulkivat perheet koteihin, ja toisilla oli rankempaa kuin toisilla. Millaisia kyteneitä konflikteja eritys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Miten ongelmia voi ehkäistä syksyllä? Mitkä […]

A
Ylilauta.
Eliisa Vainikka

Ylilaudan verkkokeskusteluista heijastuu prekarisaation tunnemaisema

 Keväällä 2020 julkaistiin Yle Areenassa Sami Kieksin ohjaama dokumenttisarja Logged in, jossa seurattiin viiden syrjään jääneen nuoren miehen elämää. Dokumenttisarjassa esiintyvien nuorten aikuisten arki kuluu pääosin tietokoneella pelatessa ja yksin kotiinsa sulkeutuneena. Syrjäytyminen onkin nähty yhtenä keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan huolena […]

N
Tiina Heikkilä

Seurannassa: Korona kulkutautien jatkumossa 

N
Tiina Heikkilä

Oikeusvaltio ja terveysturvallisuus koronapandemiassa – joko-tai vai sekä-että?

A
Pekka Mertala

Luokkahuoneesta datatehtaaksi

Datafikaatio on tuonut kouluihin kaksi ongelmallista piilo-opetussuunnitelmallista sisältöä: datan tarkkuuden yliarvioimisen sekä jatkuvan datankeruun luonnollistumisen.

Koulun tiloihin asennetaan erilaisia sensoreita, joilla pystytään tarkkailemaan koulun tilojen ilmanlaatua ja melutasoa . . . [toinen] datan lähteistä on kännykkäsovellus, jolla oppilaat ja koulun henkilökunta arvioivat päiväänsä ja fiilistään . . . Data kerätään suoraan helppoon käyttöliittymään analysoitavaksi ja […]

N
Tiina Heikkilä

Seurannassa: Mitä ”perhe” tarkoittaa pandemiassa? Miten eriarvoisuus voi syventyä?

A
Suvi Holmberg

Syöpään sairastuminen koskettaa koko arkea ja tihkuu sen yli

Tilastot eivät tavoita helpotuksen tunteita, vahvistuneita ihmissuhteita tai sairastumisen myötä kasvanutta rohkeutta sanoa mielipiteensä ääneen, joita vakava sairastuminen voi myös arkeen tuottaa. Ymmärtääksemme elämää syöpään sairastumisen kanssa, tarvitsemme tilasto- ja lääketieteellisen tiedon rinnalle myös syöpään sairastumisen arjesta kertovaa tietoa.

Eräänä syyskuisena torstaina vuonna 2016 istuin kotona työpöytäni ääressä valmistelemassa jotakin osaa tuolloin tekeillä olleesta väitöskirjastani. Talo oli vihdoin hiljentynyt, kun vajaa kaksivuotiasta tytärtäni hoitamaan saapunut äitini oli pakannut lapsen ja hiekkalelut rattisiin ja lähtenyt läheiseen puistoon. Heti kohta laskeutunutta […]

A
Riittakerttu Kaltiala

Miksi yhä useammat nuoret tarvitsevat psykiatrista hoitoa?

Kaikenlainen ulospäin suuntautuva häiriökäyttäytyminen kuten rikoskäyttäytyminen, koulukiusaaminen ja päihdekäyttö ovat koko 2000-luvun ajan vähentyneet. Miksi siis hoitoa tarvitaan aina vain useammille?

Mielenterveyden häiriöt nuoruusiän kehitysvaiheessa Nuoruusiän kehitysvaihe alkaa puberteetista ja päättyy aikuisen persoonallisuuden rakanteiden vahvistumiseen. Väestön tasolla nuoruusikä ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-22, mutta yksilöllinen vaihtelu puberteetin ja sen myötä koko kehitysvaiheen ajoituksessa on suurta. Sukupuolihormonien toiminnan käynnistyminen puberteetissa saa aikaan fyysisen […]

A
Tuuli Turja

Korona-uutisten huolihakuilu – eräs aikamme addiktioista

Huolihakuilija tulee lopulta osaksi ongelmaa jakaessaan shokkiuutisia eteenpäin sosiaalisessa mediassa.

Koronapandemiasta on seurannut kaksi kiinnostavalla tavalla vastakkaista some-ilmiötä: koronauutisväsymys ja huolihakuilu. Uutisväsymys viittaa sosiaalisen median ja uutisten välttelyyn tilanteessa, jossa henkilö kokee, että tietoa tulee jo liiaksi asti (Lee ym., 2016). Huolihakuilu sen sijaan tarkoittaa sitä, kuinka netin käyttäjä nimenomaan […]

A
Nina Kilkku

Koronapandemia nosti esiin mielenterveyden merkityksen yhteiskunnalle

Kansainvälinen tutkimus osoittaa pandemian aiheuttaneen jo nyt muutoksia mielenterveydessämme.

Koronapandemia on muuttanut ihmisten arkea ja yhteiskuntaa monin tavoin. Samalla tilanne on haastanut monien alojen kykyä vastata muutoksiin. Mielenterveydestä, sitä edistävistä ja heikentävistä tekijöistä sekä mielenterveysongelmista on pandemian myötä tultu entistä tietoisemmiksi. Mediassa on levitetty laajasti tutkittua ja kokemuksellista tietoa […]

LATAA LISÄÄ