A
Kati Tikkamäki

Miten oppimisvaikeudet voi ottaa puheeksi työelämässä?

Suomessa on 600 000 työikäistä, joilla perustaidot eivät ole riittäviä. Heillä voi olla puutteita luku-, kirjoitus-, numero-, ongelmanratkaisu- ja/tai kommunikaatio- ja tietotekniikkataidoissa. Perustaidot rakentavat perustan työnteolle, uuden oppimiselle, täysivaltaiselle osallistumiselle sekä vaikuttamiselle.

Digitalisaatio, tekoäly, automaatio ja robotisaatio mullistavat työelämää ja yhteiskuntaa. Ammattitaitovaatimukset ovat myös monella alalla muuttuneet. Alati muuttuvassa työelämässä perustaitojen merkitys on kasvanut ja jatkuva ammatillisen osaamisen kehittämistarve on lisääntynyt. Tiedon käsittely ja tiedon luominen ovat keskeisessä roolissa myös muissa kuin […]

A
Mikko Lehtonen

Antti Eskolan kauan soiva blues

Antti Eskolasta ei olisi tullut niin luettua kuin tuli, jos tyylinä olisi ollut saarnaaminen kateederilta.

Alustus on Mikko Lehtosen puheenvuoro Pertti Alasuutarin, Matti Alestalon, Harri Melinin ja Oili-Helena Ylijoen toimittaman teoksen Antti Eskola – intellektuellin muotokuva (Vastapaino) julkistamistilaisuudessa ravintola Tammelan Voimassa 7.9.2019. Muistan joskus viitisentoista vuotta sitten keskustelleeni erään kollegan kanssa siitä, että Antti Eskolasta […]

A
Satu Koskinen ja Mira Palonen

Potilaan kotiutumisvalmius on tärkeä osa hoitoa

Hoitojaksot sairaalassa ovat yhä lyhyempiä ja lääketieteellisesti arvioidun kunnon salliessa ryhdytään miettimään potilaan kotiutumista tai siirtymistä jatkohoitopaikkaan. Yhteiskunnallisessa keskustelussa suuressa roolissa ovat raha ja terveydenhuollon resurssit, joiden jalkoihin niin sanotut pehmeämmät arvot helposti jäävät. Tämä kirjoitus tuo tähän keskusteluun näkökulman […]

E
Ioana Țîștea

Thinking from the border towards envisioning differential subjectivities

The 1990s and early 2000s were marked by political transformations in Eastern Europe, after the collapse of socialist modernity and during European Union expansions in the region. This period was framed within a discursive framework of ‘transition’ from socialism to […]

A
Riitta Suominen                                                                                                                                              

Virkateksti koettelee lukijaa

Kun asiantuntijat osallistuvat Twitterissä oman alansa keskusteluun, he luovat vuorovaikutuksessa uutta yleiskielisempää hallinnon kirjoituskieltä, joka ottaa paremmin huomioon tavallisten kuolevaisten tarpeet.

Käytettävyyden käsite liitetään useimmin teknisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin. Käytettävyys on helppokäyttöisyyttä, ja sitä voi havainnollistaa seuraavalla yksinkertaisella esimerkillä. Kun ostan kahvinkeittimen, osaan yleensä ilman ohjekirjaa laittaa veden ja kahvin oikeaan paikkaan ja vielä napsauttaa keittimen päällekin. Jos onnistun ongelmitta saamaan […]

A
Tiina Heikkilä

Esoteria on tärkeä osa suomalaista aatehistoriaa

– Vapaamuurarius on yksi kansainvälisimmistä ilmiöistä, ja se on levinnyt yleisesti tunnettujen verkostoteorioiden mukaan jo ennen globalisaatiota, Marko Nenonen sanoo.

Esoteria ja henkisyys liittyvät keskeisesti suomalaisen sivistyneistön ja poliittisen eliitin historiaan. Historian professori Pirjo Markkolan mukaan erilaisilla henkisillä liikkeillä oli paljon vaikutusta 1900-luvun aatteellisella kentällä. Sivistyneistön naiset harjoittivat spiritismiä ja esimerkiksi itseoppineena työväenjohtajana ja valtionkirkon kriitikkona tunnettu Hilja Pärssinen harrasti […]

E
Tiina Heikkilä

What group is an entity with a moral duty in terms of climate change?

Philosopher Stephanie Collins discusses with Alusta’s editor Tiina Heikkilä about climate change and the abilities and duties of different collective actors in preventing and controlling it. Who or what group can be responsible for stopping climate change or controlling it? […]

A
Marja Pakarinen

Ammattiin opiskelevien nuorten seksuaalikäyttäytyminen on monimuotoista

Nuorten seksuaalikäyttäytyminen ei ole riski vaan voimavara.

Teksti perustuu Marja Pakarisen väitöstilaisuudessa 14. 6. 2019 pitämään lektioon. Väitöskirjaan voi tutustua täällä. Väitöskirjassani tutkin ammattiin opiskelevien nuorten seksuaalikäyttäytymistä ja siihen liittyviä tietoja ja asenteita. Ajatus väitöstutkimuksen tekemisestä heräsi vuosia sitten, kun julkisuudessa käytiin keskustelua maksuttomien kondomien jakamisesta nuorille. […]

A
Renne Pesonen

Arkijärki on opittu taito

Pitkälti samalla tavalla kuin opimme meille tärkeitä ympäristön säännönmukaisuuksia, rutiineja, ja monimutkaisia taitoja, opimme myös sosiaalisia käytäntöjä.

Teksti perustuu Renne Pesosen väitöstilaisuudessa 17. 8. 2019 pitämään lektioon. Väitöskirjaan voi tutustua täällä. Sekä filosofisessa tieto-opissa että kognitiivisessa psykologiassa on perinteisesti tehty ero tietoisen, kielellisesti ilmaistavan faktatiedon sekä käytännön taitoihin liittyvän piilevän tietotaidon välille. Käsitteellisen ymmärtämisen ja järjenkäytön on […]

A
Susanna Ågren

Työkeskeinen ajattelu ajaa osan nuorista yhteiskunnan ulkopuolelle

Yhteiskunnan tulisi tunnistaa paremmin hyvinvoinnin merkitys yksilön yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Jos tulevaisuudessa työelämän muuttuessa työtä riittää yhä harvemmalle, johtuen esimerkiksi työn automatisoitumisesta, hyvinvoinnin takaaminen ainoastaan kokoaikaisen palkkatyön kautta ei ole kestävää hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

OECD:n tuore arviointi Suomen nuorisopolitiikasta suosittelee nuorten työelämäsiirtymien tehostamiseksi nuorten vahvempaa aktivointia ja sanktioiden lisäämistä (OECD 2019, 115). Samaan aikaan uudessa hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan 75 %:n työllisyyttä (Valtioneuvosto 2019, 128;131), pääministeri Antti Rinne puhuu ”chillailun” lopettamisesta (Iltasanomat 19.6.2019) ja SYL:in kannanotto […]

A
Minna Harjula

Kun kansalainen kohtasi Kelan virkailijan: hyvinvointivaltio kokemushistoriana

”Käsitteet hoidokki ja huollettava alkoivat 1960-1970-luvuille tultaessa väistyä ja korvautua uudenlaisilla termeillä, kuten asiakas ja kuluttaja.”

Miten ihmiset kokivat hyvinvointivaltion uudet palvelut ja etuudet? Entä mitkä olivat ne odotukset, joihin hyvinvointivaltio ihmisten arjessa vastasi – tai jätti vastaamatta? Miten syntyi se luottamus, joka mahdollisti suomalaisen hyvinvointivaltion rakentumisen, ja mitkä kokemukset ovat rapauttaneet luottamusta? Kokemuksen historia avaa […]

LATAA LISÄÄ