A
Eija Paavilainen

Voiko lasten kaltoinkohtelua ehkäistä vanhempien itsearvioinnilla?

Kaltoinkohtelusta sekä siihen mahdollisesti johtavista huolista, kehityskuluista ja riskistä tulee voida puhua, pelottelematta vanhempia. Vanhemmat tarvitsevat totuudenmukaista ja realistista tietoa ja sen soveltamista heidän omaan arkeensa. 

Lasten kaltoinkohtelu on yllättävän yleistä. Arjen paineet ja tuen puute johtavat tilanteisiin, jotka voivat johtaa kaltoinkohteluun erilaisissa perheissä. Vanhemmilla oikeus tuoda huolet esille ja saada niihin apua. Kaltoinkohtelua voi estää selvittämällä sen riskit ajoissa. Kasaantuvat vaikeudet saattavat viedä vanhemmilta voiman […]

N
Tiina Heikkilä

Autonomisen tieteenteon aika on ohi, mutta haittaako se?

E
Tiina Heikkilä (translation by Salli Hakola)

The future of work is not precarization but polarization

Work is always undergoing changes; the big turning point currently is polarization, the ever-growing divide between people in the labor market. Precarization is not actually the prevailing phenomenon, and, in fact, most workers remain in stable, full-time jobs. Polarization means […]

E
Sari Katajala-Peltomaa and Ville Vuolanto (translation by Tiia Tikka)

The historicity of childhood and the history of childhood

The claim that the concept of childhood did not exist in the Middle Ages caused troublesome interpretations in the historical studies during 1970s. Family relations were seen as a great transformation from a lack of love and emotional commitment into […]

A
Saara Ala-Luopa

Tekoäly työmarkkinoilla – spekulaatiosta konkretiaan

Vastuu teknologian kehityksestä ja teknologian tekemistä päätöksistä on aina ihmisellä, joten me voimme myös vaikuttaa siihen, miten ja miksi teknologiaa käytämme – ja miten rakentaa parasta mahdollista ja eettisesti kestävää yhteistyötä ihmisen ja tekoälyteknologioiden välille.

Tekoälyteknologioiden työelämää mullistavista vaikutuksista puhutaan paljon, eikä suotta: ennustetaanhan käsillä olevan neljäs teollinen vallankumous. Kuten tyypillistä nousevien teknologioiden kohdalla, keskustelu on kaukaista, tulevaisuutta spekuloivaa ja värittynyttä riippuen puhujan asenteista ja odotuksista tuntematonta kohtaan. Tällöin unohtuu helposti, miten tekoälysovellukset jo parhaillaan […]

A
Marika Haataja

Seksuaalisuuden muuttuvat mahdollisuudet

Seksuaalisuuden luonnollisuuden kyseenalaistaminen ja seksuaalisuutta koskevien käsitysten poliittisuuden nostaminen keskusteltavaksi on ollut elinehto eri ihmisryhmien seksuaalisten oikeuksien toteutumiselle.

Syyskuussa vuonna 1905 ilmestyneessä Palvelijatar-lehdessä julkaistiin näytelmäkirjailijana ja naisasianaisena tunnetun Elvira Willmanin vahvasti kantaaottava kirjoitus. Hän kirjoittaa: Onko siis naiselle sukupuolivietin voima vähä-arvoisempi elämässä kuin miehillekään?! Yhteiskunnassa kahlehditaan naiset kuin kotieläimet ja muut miehen talouteen kuuluvat kapineet. Syy naisen näennäiseen […]

E
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo

Happy Christmas, you have tuberculosis!

Christmas – or Xmas, Hanukkah, end of year – or the festive season – is a time globally of holidays. When in Nordic countries we celebrate light after darkness, with family, during a short leave over the holidays, in Southern […]

A
Salla Atkins, Lieve Vanleeuw, Pedroso Nhassengo (käännös Tiia Tikka)

Hyvää joulua, sinulla on tuberkuloosi!

Joulu – kuusijuhla, hanukka, vuoden loppu – juhlan aika on myös loma-aikaa ympäri maailman. Kun pohjoismaissa juhlistetaan perhepiirissä valoa pimeyden jälkeen lyhyen loman aikana, on eteläisessä Afrikassakin aika tavata perhettä ja nauttia tauosta, auringosta ja lämmöstä. Joulun aikaan eteläisen Afrikan […]

A
Teppo Eskelinen

The utopian zeitgeist: can political imagination be saved?

The ability to think utopistically is needed to preserve the meaning of politics: it needs vision, hopes and imaginings that transcend current “realities”.

When institutions are made out to seem god given and impossible to change, it is also more difficult to imagine other kinds of institutions. A concrete example of this is an observation made by several longtime philosophy teachers that it […]

N
Helena Mäntyniemi

Dystopia maalaa synkkiä tulevaisuudenkuvia, mutta tarjoaa myös toivoa

N
Tuuli Innola

Perheettömyys käsitetään yhä välitilaksi, vaikka normit muuttuvat

LATAA LISÄÄ