Keskustelua strukturalismin historiasta ja sen liepeiltä, osa 4/4

Pertti Hämäläinen & Matti Kortesoja
Hämäläinen toimii nuorisopsykiatrian kliinisenä opettajana ja Kortesoja sosiologian tutkijana Tampereen yliopistossa
Kuva: thierry ehrmann/Abode of Chaos (Creative Commons)

"Ei tarvitse mennä Etelä-Amerikkaan asti etsimään antropologisen tutkimuksen kohteita. Foucault ja muut strukturalistit osoittivat, että myös meidän omassa kulttuurissamme on erilaisia ryhmiä, joita voidaan tutkia samantyyppisesti."

Näky! Aurinkoisena päivänä 5.7.2013 käytiin Tampereen Näsinpuistossa keskustelua strukturalismin historiasta ja sen liepeiltä. Pertti Hämäläisen ja Matti Kortesojan käymän keskustelun pohjana toimi François Dossen teos "Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945--1966" (Tutkijaliitto, 2011).

Keskustelun viimeisessä osassa puhutaan ensin tiedostamattomasta ja länsimaisen järjen kääntöpuolesta, sekä alustetaan keskustelua sitten marxilaisuuden uudistumisesta ja Ranskan kommunistisen puolueen hajaannuksesta sosialistisen järjestelmän kriisiytyessä.

Tämä on neljäs ja viimeinen keskustelun neljästä osasta.

Kuvaus ja leikkaus: Olli Herranen

Kirjallisuus:

Dosse, François (2011) Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966. Tutkijaliitto. Helsinki.

 

Lisätietoa aiheesta:

Jyväskylän yliopiston kurssi- ja oppimateriaalisivusto Koppaan on koottu strukturalismia koskeva verkkosivu, jossa on lyhyen tietopaketin lisäksi hyödyllisiä, aihetta käsitteleviä linkkejä. Klikkaa tästä päästäksesi verkkosivulle Strukturalismi.

Kauppinen, Jari, Dosse: Strukturalismin historia ykkönen. Maailmankirjat.ma-pe.net.

Soikkeli, Markku (2011) Strukturalismin sankariälyköt, Turun Sanomat, 4.9.2011.

Keskustelua strukturalismin historiasta ja sen liepeiltä, osat 1/4, 2/4 ja 3/4:

Keskustelun ensimmäinen osa löytyy täältä: OSA 1/4

Keskustelun toinen osa löytyy täältä: OSA 2/4

Keskustelun kolmas osa löytyy täältä: OSA 3/4