Lean haluaa koko potentiaalisi työpaikan käyttöön

Helena Hirvonen
Kirjoittaja on yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa ja sosiaalipolitiikan dosentti Tampereen yliopistossa.

"Nähtäväksi jääkin, onko lean-ajattelusta kehittämään ja mullistamaan autotuotannon ohella myös hoivatyön johtamista. Tutkijassa johtamisoppi herättää kysymyksiä mm. siitä, mikä hyvinvointityössä on hukkaa, tai kuinka leanin työkalut (post-it laput, askelmittarit) muokkaavat materian ja ihmisten välisiä suhteita, ja mikä on kaiken tämän vaikutus työelämän hierarkkisiin ja sukupuolittuneisiin suhteisiin."

Alustus! Kun yhteiskuntatieteiden tutkija raottaa ovea uudelle ja vieraalle ilmiölle, saattaa käydä niin, että ilmiöstä alkaakin nähdä viitteitä ja vihjeitä joka paikassa: tv-mainoksissa, yliopiston strategiakielessä, hallituksen toimintasuunnitelmissa, omassa arjessa.


Omavaraisuus ylittää arkiymmärryksen

Olli Herranen ja Tere Vadén
Herranen sosiologian väitöskirjatutkija, Vadén on dosentti ja tutkija BIOS-tutkimusyksikössä.

"Omavaraisuuden poikkeavuus myös ärsyttää, koska se tuntuu haastavan ihmisten moraalin. Vaikkei Nordlund nosta itseään missään kohtaa jalustalle tai edes kannusta seuraamaan omia valintojaan, kokevat lukijat tulleensa haastetuiksi. Ehkä tapauksen äärellä kukin voi pysähtyä pohtimaan, mistä tämä haaste kumpuaa."

Alustus! Moni haaveilee taloudellisesta omavaraisuudesta, mutta harva on valmis menemään yhtä pitkälle kuin Lasse Nordlund. Nordlund aloitti 1990-luvun alussa kokeilun, jossa hän eli niin omavaraisesti kuin mahdollista. Lopulta hän pärjäsi Pohjois-Karjalan maakunnassa sijaitsevalla Valtimolla vain 30-50 eurolla vuodessa, kasvattaen ja valmistaen kaiken muun alusta loppuun itse.


Luvattoman siirtolaisuuden hallinta on illuusio – paperittomat ovat osa yhteiskuntia

Elina Todorov
Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Johtamiskorkeakoulussa.

"Olennaista on sisäistää, että paperittomuus saattaa olla luvallista oleskelua tavoitelleen valinta yhtä lailla kuin valinta vapaaehtoisesta paluusta. Paperittomuus saattaa olla henkilön valinta, joka on otettava ihmisoikeuspolitiikassa huomioon. Paperittomia ei voida kohdella lainsäädännöllisessä, oikeudellisessa tyhjiössä (Hirsi Jamaa et al. v. Italia 2012; Kurić et al. v. Slovenia 2012). Valtion suojeluvastuu ei ole poissa edes silloin kun henkilön asema on luvaton. Valtion alueella oleskellessaan paperittomat kuuluvat kyseisen valtion oikeudenkäyttöpiiriin ja ovat tuon alueen oikeussubjekteja."

Alustus! Maassa luvattomasti oleskelevien paperittomien oleskelua yhteiskunnassa ja sen osana ei vieläkään tiedosteta tarpeeksi. Kunnat ovat suhteellisen toimintakyvyttömiä käytännössä paperittomien suhteen eivätkä tiedä, missä määrin niiden tulee paperittomia auttaa tai olla auttamatta (Jauhiainen – Gadd – Jokela 2018). Vuosittain 60–70 % maastapoistamispäätöksen saaneista ulkomaalaisista poistetaan viranomaisten saattamana (Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma 2017–2020).

 
 
 
Tutkijat keskustelevat
Torjua, sopeutua, varautua? Keskustelua ilmastonmuutokseen varautumisesta Tampereen yliopistolla
 

Voiko kolonialismin ”hyvistä” ja ”huonoista” puolista keskustella, ja onko sillä merkitystä?

Helsingin Sanomat julkaisi 27.2. artikkelin, jossa pohdittiin, voiko kolonialismista löytää myös jotain hyvää. Taustana pohdinnalle oli Portlandin yli­opiston politiikan tutkimuksen professori Bruce Gilleyn Third World Quarterly –aikakauslehdessä syksyllä 2017 julkaisema teksti ”The Case for Colonialism”, jossa hän puolusteli kolonialismia.

Työvoimapolitiikan paradoksi

Hyvin toimivat työmarkkinat ovat taanneet sen, että työnantajat ovat saaneet koulutettua ja tuottavaa työvoimaa ja työntekijät ammattitaitoaan vastaavaa ja sosiaalisin sopimuksin turvattua työtä. Yhteiskunta on puolestaan hyötynyt siitä, että toimivat työmarkkinat ovat taanneet korkean työhön osallistumiseen asteen ja vaikeistakin rakennemuutoksista on selvitty takaisin talouskasvun ja hyvinvoinnin uralle.

Kiire syntyy sosiaalisesti, mutta ajanhallinnasta on tullut henkilökohtainen taito

Ajanhallinnasta ja tehokkuudesta tullut yhä keskeisempiä työelämätaitoja. Ajan hengen mukaan kaikilla on kiire, mutta kaikki eivät osaa hallita aikaa. Eri medioissa on runsaasti vinkkejä ajan hallitsemiseen ja kiireen taltuttamiseen. Niiden keskeinen viesti on, että kiire on tunne, josta pääsee eroon oivaltamalla, että kaiken ehtii kuitenkin, kannattaa keskittyä hetkeen ja keskittyä olennaiseen.

Tuntematon ostaja, joka rakastaa kanaa - Hihna247 suomalaisuutta rakentamassa

Juhannuksena 2017 suomalaisille esiteltiin uudenlainen nettitelevisiokonsepti nimeltään Hihna247. Sub-televisiokanavan ja Prisman yhteistyönä syntyneessä ohjelmassa kuvattiin yhtä Helsingin Kannelmäen Prisman kassahihnaa yhteensä kahdeksan tunnin ajan. Ohjelman idea on yksinkertainen. Hihnaa kuvattiin hiukan yläviistosta siten, että asiakkaat rajautuivat pois kuvasta ja kuvavirran täyttivät katsojaa kohti vierivät tuotteet.

Lapiolinjalta aktiivimalliin – työttömyys ja köyhyys politiikassa

Työttömyyden hoidon ”aktiivimallista” käydään keskustelua, jonka näkökannat ovat historiantutkijalle tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Mutta voisiko paluu lapiolinjalle auttaa nykypäivänä?

Aktiivimallin puolustajien pitäisi päivittää taloustieteen tietämystään

Vuonna 2017 maan hallitus lyhensi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa 100 päivällä ja kiristi sen muita ehtoja. Vuoden 2018 alussa politiikalle jatkoksi otettiin käyttöön ns. aktiivimalli. Siinä korvaus pienenee, ellei työtön ole – lainlaatijoiden tarkoittamassa mielessä – aktiivinen.

Pitääkö meidän hoitaa traumatisoituneita pakolaisia?

Konfliktialueilla eläminen ja sieltä pakolaisiksi lähteminen ovat olosuhteita, joissa ihmiset altistuvat traumatisoiville tapahtumille suurella todennäköisyydellä. Sekä pakolaisaikuisista että -lapsista noin kolmasosa kärsii traumaoireista ja muista mielenterveysongelmista.

Sisällissota 1918 – taas – vai viimein?

Sota oli aikalaisten sisällä käsittelemättömänä möykkynä, ja se on sitä jälkipolvillekin, sodasta rakennettujen poliittista identiteettiä tukeneiden myyttien vuoksi. Niiden myyttien yli ja ohi olisi jo korkea aika päästä, koska niitä ilman olisi helpompaa käsitellä Suomen sisällissotaa vain historiana.

Tuloerot niittävät keskiluokkaa, jakavat yhteiskunnan rikkaiden ja köyhien leireihin

Kun suomalaisten verotiedot julkistettiin marraskuussa, Talouselämä päätti kysyä Henrik Ehrnroothin näkemystä tuloeroista. Ehrnrooth on yksi maamme suurituloisimmista yritysjohtajista.

Aktiivimalli: perverssi tulkinta aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta?

Työttömyysturvan aktiivimalli kuohuttaa suomalaisia. Kansalaisaloite hallituksen esityksen kumoamiseksi on kerännyt jo yli 127.000 allekirjoittajaa (16.1.2018). Sosiaalinen ja perinteinen media sekä mielipidesivut ovat täynnä kirjoituksia lakimuutoksesta.

Ossi Nyman, Röyhkeys ja yhteiskunnallisten arkkityyppien vaarat

Jos ”ideologisesti työttömästä” halutaan tehdä uusi yhteiskunnallisen keskustelun arkkityyppi, kannattaisi meidän puhua yhteiskunnallisessa hengessä myös tekstistä, josta kaikki lähti: Ossi Nymanin romaanista Röyhkeys (Teos, 2017). Kirjaan on valtavat varausjonot kirjastoissa, vaikka moni nettikeskustelija onkin kovasti uhonnut boikotoivansa ”työnvälttelijän” teosta.

Kirjasta! Empatia – myötäelämisen tiede

- Vaarallisin osa ihmiskunnan historiaa on haluttomuus nähdä ”alemmaksi” miellettyjen näkökulmaa. Moraali nimittäin kumpuaa siitä, että osaamme nähdä muut olennot yksilöinä, emmekä pidä heitä vain merkityksettöminä resursseina tai välineinä, joita voimme käyttää omaksi hyödyksemme, sanoo Elisa Aaltola.