Kirjasta! Seitsemän kummaa veljestä

Minja Rantavaara

Kirjasta! Teoksessa tarkastellaan inhimillisesti ja kaunistelematta aikaa, jolloin homoseksuaalisuutta pidettiin Suomessa outona, pelottavana ja jopa vihattuna asiana. Homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos vuodesta 1894 vuoteen 1971. Historiantutkijan Sandra Hagmanin kirjassa Seitsemän kummaa veljestä tutustutaan seitsemään mieheen, jotka syyllistyivät samasukupuoliseen “haureuteen” kyseisenä aikana.


Työtön vai työkyvytön?

Laura Kuivalainen
Kirjoittaja on opiskelija Sosiaalipolitiikan debatti -kurssilta.

"Onko kunnissa todella nykyisin niin paljon vajaatyökykyisiä työttömiä, että kuntouttavan työtoiminnan laajamittainen, jatkuvasti lisääntyvä käyttö on perusteltua?"

Alustus! Kunnat ovat viime vuosina merkittävästi lisänneet kuntouttavan työtoiminnan käyttöä työttömien aktivoinnissa. Kuntouttavalla työtoiminnalla on hyvä tavoite; edistää pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta edellytykset normaaliin palkkatyöhön paranisivat.


Researching Affects in Social Sciences

Emppu Nurminen
The writer is an intern in the project ‘Just the Two of Us? Affective inequalities in intimate relationships’ and a graduate student in Sociology at the University of Tampere.

“Affect is a word one cannot avoid hearing at academic discussion. Yet what is meant when the term is being employed?”

Alustus! To put it in a simple way, ‘affect’ is often understood as referring to bodily changes or sensations. However, the content of the term varies depending on who is using it and what is their discipline. The researchers who have an interest in researching with ‘affect’ often stems from the point that it enables a focus on non-verbal processes and the possibility of non-verbal knowledge.

 
 
 
Pertti Koistinen
Jäähyväisluento "Ihmisiä, vuosia, elämää"
 

Sosiaalipolitiikan LUMO

Vuonna 1961 Pekka Kuusi kirjoitti teoksen 60-luvun sosiaalipolitiikka, josta tuli niin kirkas johtotähti yhteiskuntapolitiikalle, että teos mainitaan tämän tästä yhä 50 vuoden kuluttua julkisessa keskustelussa. Tämän vuosituhannen haasteet ovat kuitenkin uudet. Mitä kiireimmin tarvittaisiin taas valovoimaista näkyä tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikasta.

After Switzerland - Learning Political Lessons is Key!

Sunday 5 June, the Swiss voted on the proposal to provide a basic income sufficient to allow the people to live in a dignified manner and participate in public life. The proposal was voted down with 23.1% of the voters in favour and 76.9% against. With a participation rate of 46.3% that boils down to little over 10% of the Swiss population supporting basic income.

Onko valinnanvapaudella liikaa itseisarvoa?

Ihmiset tarvitsevat ja haluavat laadukkaita palveluita. Miksi useat hajautuneet vaihtoehdot takaisivat sen nyt paremmin ja tehokkaammin kuin yksi julkinen sektori aiemmin? Valinnanvapauden itseisarvo pitäisi näin ollen kyseenalaistaa. Valinnanvapaudella on helpompaa perustella terveyspalveluita - joskaan sekään ei ole ongelmatonta.

Porkkanaa vai keppiä?

Käyttäytymisen muuttamisen vaatimukset ja sanktion uhat on koettu ahdistaviksi ja ei-voimaannuttaviksi. Ne ovat aiheuttaneet rahallista, materiaalista, emotionaalista ja terveydellistä haittaa ja johtaneet jopa itsemurhiin. Kohdehenkilöt ovat kokeneet erityisesti epäoikeudenmukaisuutta vertailukohtana aiempi tilanne, jossa sosiaalipalveluja on annettu ilman vastavuoroisuuden ja käyttäytymisen muuttamisen vaatimusta.

Politiikkamallien leviäminen: diffuusiosta synkronoitumiseen

Pakko merkitsee sitä, että voimakkaampi toimija kykenee, usein ikävillä seurauksilla uhaten, pakottamaan heikomman toimijan tekemään haluamiaan ratkaisuja. Tutkimukset ovat pyrkineet identifioimaan valtasuhteita, jotka käytännössä pakottavat kansallisvaltiot toteuttamaan tietynlaisia reformeja.

Terveyden yhteiskuntahistoria: Suomi 1900–2015

Terveydessä ei ole kysymys vain yksilöistä, taudeista ja lääketieteestä vaan yhtä lailla kunkin ajan yhteiskunnasta. Terveyden yhteiskuntahistoria tuo uuden näkökulman nykykeskusteluun selvittämällä, miten terveys on eri aikoina määrittynyt yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja miten kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet terveyden saralla ovat muotoutuneet ja muuttuneet.

A Response to Katherine Gibson: Feminist Perspectives on Rethinking Economies

In post-industrial economies in the global North, for instance, the male breadwinner and female housewife model has been replaced by the adult-worker model (Adkins 2016). Under the new sexual contract so-called “women’s work” is also seen as productive and there are various attempts to measure the economic value of unpaid work.

Dialoginen johtaminen ja kehittäminen työyhteisöissä

Dialogin neljä tärkeää periaatetta ovat suora puhe, kuunteleminen, arvostus ja omien käsitysten viivästäminen ja pidättäminen. Dialogisuus ja erityisesti sen tarve ja siihen liittyvä osaaminen ovat olleet esillä muun muassa tutkimuksissa, työelämän kehittämisohjelmissa, poliittisessa keskustelussa sekä johtamisen yhteydessä.

Jari Lindström – onnistuja vai uhri?

Työttömyys jättää arven, joka parannuttuaankin tuntuu ja vaikuttaa työttömyyden kokeneen ihmisen myöhemmässä elämässä. Se vaikuttaa senkin jälkeen kun ihminen on työllistynyt ja päässyt elämään kiinni. Tutkimusten mukaan tuo arpi näkyy alentuneena hyvinvointina ja jatkuvana pelkona siitä, että työttömyys voi uhata uudestaan.

Yhteiskuntahistoria tässä ja nyt

Toinen ulottuvuus sanaparista ”tässä ja nyt” on pragmaattinen. Yhteiskuntahistoriassa tutkijat voivat tarttua myös ajankohtaisiin aiheisiin, aiheisiin, jotka ovat tärkeitä tässä ja nyt. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa johtamassani tutkimushankkeessa, ryhmämme tutki suomalaisen lastensuojelun epäkohtia ja lasten kaltoinkohtelua vuosina 1937–1983 eli niin sanotun ensimmäisen lastensuojelulain aikana.

Ei kerrota niille!

Panaman papereiden joukosta löytyi myös Nordea, jonka kerrotaan perustaneen satoja asiakkailleen satoja pöytälaatikkoyrityksiä veroparatiiseihin. Pankki itse kertoo siistineensä tapojaan ja muuttaneensa veroparatiiseja kohdistuvaa ohjeistustaan vuonna 2009. SVT:n Uppdrag Granskning -ajankohtaisohjelma kuitenkin osoittaa aihetodisteiden kera, että näin ei ole tapahtunut.

Työelämän murrokset ja tilastojen sanoma

Sanomalehtien työelämäjutuissa ja tutkimuksessakin puhutaan usein silpputöiden ja pätkätöiden yleistymisestä (ks. Helsingin Sanomat 25.3.2016). Erilaisia työsuhteita koskevissa tilastoissa työelämän jatkuvuus on kuitenkin ilmiselvempää kuin sen muutos.