Universities and the looking glass: Taking impact beyond policy-based evidence

Ali Qadir
Writer is Associate Professor in New Social Research programme

"In cynical terms, the fable of speaking truth to power is just that: a fable. Evidence-based policy for the most part is a story that politicians tell that helps legitimize their decisions. It has proven to be a very good story: most people find it easy to buy into the narrative."

Alustus! Down the rabbit hole we have gone as academics, seeking to influence policy and move society with the force of expertise.


Kollektiivina julkaisemisen vaikeus tuloksellisuuden ajan yliopistossa

Hanna Ojala ja Tarja Palmu
Hanna Ojala toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa ja Tarja Palmu on kasvatustieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

"Tuloksellisuuden ajan yliopistossa ei ole aidosti mahdollista harjoittaa yksilötekijyyden lainalaisuuksista vapaata julkaisemista."

Alustus! Tutkitun tiedon julkituominen on aina ollut yliopiston keskeinen tehtävä. Se, millaisin tavoin julkaisemista tehdään, on historian saatossa vaihdellut. Tällä hetkellä julkaisemisessa korostuvat kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistut vertaisarvioidut artikkelit. Nykyisin tutkijaksi kasvamisen yksi keskeinen ulottuvuus onkin oppia tunnistamaan oman alan tärkeimmät julkaisukanavat ja harjaantua käyttämään erilaisia julkaisemista luokittelevia tunnuslukuja, kuten JUFO ja Impact Factor. Tunnusluvut ovat keskeisiä sekä tutkijan oman ansioitumisen että yliopistojen rahoituksen kannalta.


Aktiviimallin ja nuorisotakuun yhteensovitus – mahdollinen tehtävä?

Jaana Lähteenmaa
Kirjoittaja on nuorisotutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut nuoria työttömiä ja heidän aktivointiaan kahdessa eri Akatemia- rahoitteisessa projektissa.

"Taloudellisine sanktioineen aktiivimalli todennäköisesti katkeroittaa ja syrjäyttää sellaisia työttömiä nuoria, jotka jo muutoinkin ovat ns. syrjäytymisvaarassa. Sellainen saattaa sysätä ei vain aktivoinnin, vaan lopulta koko yhteiskuntajärjestelmän penkalle, tien poskeen ja ojaan asti osan työttömistä tavalla, joka voi olla kohtalokas."

Alustus! Juha Sipilän hallitus on julistanut rakentavansa ”luottamuksen yhteiskuntaa.” Useat suunnitelmat ja ehdotukset hallitusohjelmassa ja hallituksen johdolla toteutetut ratkaisut näyttävät kertovan pikemminkin epäluottamuksesta kansalaisia, ja erityisesti nuoria kohtaan.

 
 
 
Tutkijat keskustelevat
Onko 1918 jo historiaa?
 

Marx on tänään ajankohtaisempi kuin elinaikanaan ja yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneen tulisi tuntea Marxin tulokset

Karl Marx syntyi toukokuun 5. päivä vuonna 1818. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta Marxin syntymästä. Marxia pidetään yleisesti kaikkein vaikutusvaltaisimpana yhteiskuntatieteilijänä. Marxin ja hänen kollegansa Friedrich Engelsin vuonna 1848 julkaisema Kommunistinen manifesti on osa Unescon luetteloimaa maailmanperintöä.

Who should pay for university education and when – the student, the taxpayer, the employer or all three?

Over the past twenty years, England has progressively introduced very high tuition fees for those studying for an undergraduate degree. Despite being subject to much controversy and criticism, this approach is now being considered in other European countries, including Finland.

Taiteen, hoivan ja hyvinvoinnin välitilat: kulttuurivientiä marginaaleihin

Hyvinvoinnista sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista keskustellaan julkisuudessa vilkkaasti ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti vuosina 2010-2014 laajan selvityksen aiheesta. Keskustelun taustalla on globaali yhteiskuntapoliittinen diskurssi, joka on pyrkinyt laajentamaan yhteiskuntapolitiikan onnistumista määritteleviä kriteereitä. Tavoitteena on ollut löytää vastapainoa talouskasvua korostavalle lähestymistavalle ”koetun hyvinvoinnin” käsitteestä (Alasuutari 2017).

Elokuva Black Panther politiikan tutkijan silmin

Helmikuussa 2018 ensi-iltansa saanut Black Panther oli monin tavoin odotettu suuren budjetin supersankarielokuva, jonka ohjaaja ja suurin osa näyttelijöistä on afroamerikkalaisia. Marvel Comicsin sarjakuvahahmoon perustuvan, Ryan Cooglerin ohjaaman elokuvan vähemmistön kokonaisvaltainen edustus oli valtavirtaiselle populaarikulttuuriteokselle poikkeuksellisen huomattava.

Iäkäs, eronnut sinkku-leski etsii ystävää sairaalan odotusaulaan

Maajussille morsian, Temptation Island, Ensitreffit alttarilla... Nuoria kauniita ihmisiä parisuhdetta etsimässä tai testaamassa. Entäpä jos näiden ohjelmien päähenkilöt olisivatkin iäkkäitä? Mahdotonta kuvitella? Eiväthän eläkeiän ylittäneet ihmiset etsi uutta kumppania tai ole mustasukkaisia puolisostaan.

Mitä presidentti puhui historiasta?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö käsitteli Tampereen yliopistolla 4.4.2018 pitämässään puheessa Suomen sisällissodan historiaa. Hän korosti, ettei kuvaa, eikä osaakaan kuvata tyhjentävästi sisällissodan historiaa. Niinistö sanoi myös ”…omaavansa sen verran tervettä itsetuntoa, etten tule yliopistolle kertomaan, mitä tieteellisen tutkimuksen rauhaan kuuluu.”

Pitkäikäisyys - tavoite vai taakka?

Pitkäikäisyys on ollut ja on edelleen yksi ihmiskunnan suurista tavoitteista. Keski-ikäisenä menehtynyt nostaa esiin tunteet epäoikeudenmukaisuudesta, koska eräänlaisena perusolettamuksena on, että elämme pitkän elämän. Perinteisesti vanhuuden on ajateltu alkavan eläkkeelle jäämisestä. Näin ollen pitkä elämä pitäisi sisällään myös pitkän vanhuudeksi määriteltävän ajanjakson.

Lean haluaa koko potentiaalisi työpaikan käyttöön

Kun yhteiskuntatieteiden tutkija raottaa ovea uudelle ja vieraalle ilmiölle, saattaa käydä niin, että ilmiöstä alkaakin nähdä viitteitä ja vihjeitä joka paikassa: tv-mainoksissa, yliopiston strategiakielessä, hallituksen toimintasuunnitelmissa, omassa arjessa.

Omavaraisuus ylittää arkiymmärryksen

Moni haaveilee taloudellisesta omavaraisuudesta, mutta harva on valmis menemään yhtä pitkälle kuin Lasse Nordlund. Nordlund aloitti 1990-luvun alussa kokeilun, jossa hän eli niin omavaraisesti kuin mahdollista. Lopulta hän pärjäsi Pohjois-Karjalan maakunnassa sijaitsevalla Valtimolla vain 30-50 eurolla vuodessa, kasvattaen ja valmistaen kaiken muun alusta loppuun itse.

Luvattoman siirtolaisuuden hallinta on illuusio – paperittomat ovat osa yhteiskuntia

Maassa luvattomasti oleskelevien paperittomien oleskelua yhteiskunnassa ja sen osana ei vieläkään tiedosteta tarpeeksi. Kunnat ovat suhteellisen toimintakyvyttömiä käytännössä paperittomien suhteen eivätkä tiedä, missä määrin niiden tulee paperittomia auttaa tai olla auttamatta.

Voiko kolonialismin ”hyvistä” ja ”huonoista” puolista keskustella, ja onko sillä merkitystä?

Helsingin Sanomat julkaisi 27.2. artikkelin, jossa pohdittiin, voiko kolonialismista löytää myös jotain hyvää. Taustana pohdinnalle oli Portlandin yli­opiston politiikan tutkimuksen professori Bruce Gilleyn Third World Quarterly –aikakauslehdessä syksyllä 2017 julkaisema teksti ”The Case for Colonialism”, jossa hän puolusteli kolonialismia.

Työvoimapolitiikan paradoksi

Hyvin toimivat työmarkkinat ovat taanneet sen, että työnantajat ovat saaneet koulutettua ja tuottavaa työvoimaa ja työntekijät ammattitaitoaan vastaavaa ja sosiaalisin sopimuksin turvattua työtä. Yhteiskunta on puolestaan hyötynyt siitä, että toimivat työmarkkinat ovat taanneet korkean työhön osallistumiseen asteen ja vaikeistakin rakennemuutoksista on selvitty takaisin talouskasvun ja hyvinvoinnin uralle.